Árpádsávos Zászló
„Nincs más testvérem, csak magyar.
Ha virrasztok, miatta állok poszton,
csak tőle kérek kenyeret s csak ő,
kivel a kenyeret megosztom”
(Dsida Jenő: Psalmus Hungaricus)
Székely Zászló
MAGYAR SZEMMEL
A MAGYAR ÚTON
A Művelt Tájékozott Emberért Alapítvány
1092 Budapest, Ráday u. 32. I. em. 3.
+36-1-781-3236
info@magyarforum.info

Földi László: Háború van Európában, a béke csak látszólagos

A háttérhatalom célja a világ átformálása, és ennek egyik formája a zűrzavar gerjesztése, hogy a békés emberek egy bizonytalansági vákuumba kerüljenek, majd azok véleményét fogadják el saját nemzeti kormányukkal szemben, akik egy globális megoldásban látják a konfliktusok kezelését. Ez tehát egy befolyásolási akció a normalitás, a rend, a történelmileg meghatározó rendszerekkel szemben – közölte szerkesztőségünk megkeresésére Földi László ezredes, nemzetbiztonsági szakértő.
 
Hetek óta megdöbbentő képsorokat látunk az USA-ból. Brutálisan bántalmazzák a rendőröket, gyújtogatnak, kifosztják a boltokat. Egy fekete férfi – ha elfogadjuk a hivatalos magyarázatot – rendőri intézkedés közben bekövetkezetett halála életre hívhat ilyen mértékű zavargássorozatot, vagy mindez csak ürügy volt egyes szervezetek számára?
 
–Egyértelmű, hogy ürügy volt, ahogy az is, hogy nem most találták ki ezt a folyamatot. Az elmúlt években az illegális migrációtól kezdve rengeteg olyan esemény volt az Egyesült Államok és Európa történetében, ami egyfelé, egy közös eredőre mutat; létezik egy ma még gazdasági, holnap talán politikai társaság, aminek be kell bizonyítania, hogy a jelenlegi rendszerek, nemzetállamok alkalmatlanok a válságok kezelésére. Ezért egy káoszelméletbe beágyazva az emberek számára minél több problémát, zavargást idéznek elő, azért, hogy idővel a tömeg éppen a káosz előidézőitől várja a rendcsinálást. Ekkor az irányítók már központosított rendszert fognak bevezetni, és eltörlik a nemzetállamokat. A céljuk, hogy globális, multinacionális rendszerek jöjjenek létre. Az USA gazdaságát ezek a szervezetek irányítják, és háttérben az EU menedzsmentjét is.
A rendőri túlkapás minden nap megtörténhet, de abból kell kiindulni, hogy bűnözőket kell móresre tanítani a rendőrségnek. A tüntetőket pedig alig éri brutalitás. A túlkapások pedig nem általánosak, a rendőrség nem megveszekedett gazemberek gyűjtőhelye. Több politikus éppen az ellenkezőjét hangoztatja, és reformokat akar végrehajtani. Ez a reform talán a civilek számára jól hangzik, de egy ostobaság, mert törvényekbe foglalták mit szabad egy rendőrnek megtennie, s mivel jár, ha átlépi a hatáskörét. Azért beszélnek reformokról az USA-ban, mert a közelgő választásokon a demokraták vissza akarják szerezni a hatalmat. Közben terjed a bűnözés, az erőszak, és a rendteremtők álarcában lépnek fel majd bizonyos körök.
 
Meg is nevezhetjük ezeket a köröket, szervezeteket?
 
–Stratégiailag arról a társaságról van szó, amelyik a világ termelőerőinek döntő részét kézben tartja. Gazdasági erőtérre, bankárokra, egyes családokra gondolok. Erősek, de létszámuk elenyésző. A taktikai érdekkör pedig az a pártcsalád, a demokraták, akik hatalomra akarnak kerülni. Mögöttük azok a gazdasági erők állnak – ez már Clinton idején is így volt – akik még nagyobb stratégiai pozíciót akarnak elérni.
 
Több elemző azt állítja, hogy a rendbontás egyedüli oka az amerikai elnökválasztás. Akkor miért terjedt át a zavargási hullám Nyugat-Európára?
 
–Az elnöki hatalom megszerzése a demokrata pártiak rövid távú érdeke. A fő indíték a világ átformálása, és ennek egyik formája a zűrzavar gerjesztése, hogy a békés emberek egy bizonytalansági vákuumba kerüljenek, majd azok véleményét fogadják el saját nemzeti kormányukkal szemben, akik egy globális megoldásban látják a konfliktusok kezelését. Ez tehát egy befolyásolási akció a normalitás, a rend, a történelmileg meghatározó rendszerekkel szemben.
 
Trump elnök már a zavargások elején az Antifa felelősségét firtatta. Terrorszervezetnek nevezte a mozgalmat. Később érkeztek olyan hírek, hogy az antifásokat különböző harcművészeti edzőtermekben képezik ki. Tudjuk, terroristák is kapnak kiképzést. Valóban terrorszervezetről van szó?
 
–Az Antifa egyértelműen terrorszervezet. A terroristák egyik ismérve, hogy támadják a fennálló rendszert, törnek-zúznak, félelmet gerjesztenek a többségi társadalom irányába, hogy erőszakos magatartásukkal változást érjenek el. Nem az Antifa áll a zavargások hátterében, ez a mozgalom eszköz. Az említett háttérerő –törtélelmi hasonlattal élve -  SA-alakulata. Olyan alakulat, aminek tagjai a világ különböző pontjain bevethetők; a cél az adott kormány leváltása, tüntetések szervezése, vagy egy békés ellenzéki mozgalom erőszakossá tétele. Az antifások Magyarországon is megjelentek, vezetőik alig tudnak magyarul, de beavatkoztak a belpolitikába. Az Antifa tehát egy terrorszervezet, aminek magyarországi sejtje szervezte a CEU-tüntetéskor a Fidesz-székház ostromát.
 
A hazánkban működő szolgálatok tudnak erről?
 
–Nem vagyok a szolgálat tagja, de remélem, hogy igen.
 
A hazai szolgálatoknál megtörtént a váltás?
 
–Megtörtént, és ország védelme továbbra is feladat maradt. Egy nemzet, legyen bár méretét tekintve nem túlságosan jelentős, mindig célpontja külső érdekeknek . A helyzet ráadásul nagyon érzékeny, mert olyan helyekről támadják Magyarországot, melyek papíron szövetségeseink. Az Antifát főleg az USA-ban pénzelik, míg az Egyesült Államokkal jó a partnerségi viszonyunk. Nyugat-Európában is vannak olyan politikai és egyéb erők, melyek a magyar rendszert erőszakosan akarják megváltoztatni, céljuk az Orbán-kormány megbuktatása.
 
Magyarország nemzetállam. Nem fogadja be a migránsokat. Amerikára még igaz, hogy a feketéket behurcolták Afrikából. Nyugat- Európára ezt nem elehet elmondani. A befogadó migránspolitika mennyire okolható a jelenlegi helyzetért?
 
–A rabszolga-kérdést most felhozni eléggé nevetséges. Amerikában nagyon sok fekete bőrű sportoló, művész, politikus él, sőt egyik elnökük is az volt. Sőt, ha hasonló végzettségű fehér és fekete ember egy állásra jelentkezik, akkor legtöbbször a fekete nyer. Európában a feketék jogaiért tüntetni még abszurdabb, bár több nyugati országnak hatalmas gyarmatbirodalma volt, és sokszor nem bántak kesztyűs kézzel az őslakossággal. A történelemben voltak a fehérek és a feketék között konfliktusok, gondoljunk Belga-Kongóra, de semmi sem indokolja, hogy ma ezekkel álljanak elő politikusok, főleg Európában.
A probléma lényege éppen az, amire rákérdezett, hogy az illegális migráció, és annak engedélyezése kódolta ezt a zűrzavart. Több éve arról beszélek, hogy nem az a fő kérdés, hogy mennyi embert lehet beengedni Európán, hanem az, hogy milyen feltételek mellett. A törvénytelenül beérkezettekről pedig nem várhatjuk el a törvények betartását.
 
Nem vizsgálták meg alaposan a befogadó államok, hogy a migránsok milyen terrorista háttérrel érkeztek Európába?
 
–Semmit nem vizsgáltak. A migránsok bemondtak egy nevet, egy származási országot, és már be is fogadták őket. Egyértelmű, hogy érkeztek terroristák is, de ennél lényegesebb, hogy tömegével érkeztek kiképzett harcosok. Nem azért jöttek, hogy békésen dolgozzanak; de ha néhány embert tényleg ez vezérelt, akkor sem normális dolog, hogy az illető dokumentumok nélkül érkezik, és mivel nincsenek zárt határok, így oda mehet, ahová akar. Ez az oka annak, hogy ugyanaz a személy, más nevet bemondva több helyről veszi fel a támogatást. Majd a többségi társadalom arra döbben rá, hogy adójának egy részéből tartják el azokat a migránsokat, akiknek sokkal több jogokat adnak.
 
A magyar kormány öt éve azt hangoztatja, hogy a problémákat mindenekelőtt helyben kell kezelni, a segítséget kell odavinni, nem pedig a bajt idehozni. Ezt az álláspontot mennyire igazolják a nyugat-európai zavargások?
 
–Ne Európa oldja meg azok problémáját, akik ezt maguk nem akarják, vagy képtelenek rá. Az USA-nak és Európának éppen arra kell koncentrálnia, hogy ne gerjesszen konfliktushelyzeteket, sehová se vigyen háborút. A szíriai háborúnak sem volt semmilyen alapja. Jól működő országok belügyeibe avatkozott be a Nyugat. Kétségtelen, hogy a hatalom központosított volt, de abban a világban a rendet fenntartani másként nem lehet. A törzsi harcoknak csak egy erős helyi politikus tud megálljt parancsolni –ezt sok esetben bizonyította a történelem. Csak ártunk, ha demokráciát exportálunk, ráadásul háborús körülmények között. Fekete-Afrikában is dúlnak a harcok, és attól, hogy a menekülteket idehozzuk, nem oldjuk meg a problémájukat, ugyanakkor Európát tönkretesszük. A segítőszándékkal kivitt pénz elosztását pedig képtelenek az európaiak kezelni, olyan hatalmas a térségben a korrupció. Oda ipart, beruházásokat kéne vinni, igaz ezek hosszú távon nem hoznak profitot, így a globalizmus erőinek oda befektetni nem éri meg. Tehát az államok segélyszolgáltatása csak csepp a tengerben, semmit nem old meg, és tovább gerjeszti azt a konfliktust, ami által Európába jönnek a menekültek.
 
Beszélhetünk-e fehér migrációról? Arról, hogy akik normálisan, nagyobb biztonságban akarnak élni, Nyugatról az EU keleti államaiba vándorolnak?
 
–Ez a folyamat már elindult. Elsősorban ingatlanokat vásárolnak főleg a Németországba kivándorolt honfitársaink Magyarországon, hogy legyen hová menekülniük a zavargások elől. A népességarány azt mutatja, hogy Németországból éppen annyian költöznek el számukra biztonságosabbnak tűnő országokba, mint amennyi bevándoroló érkezik. A fehér, német, jó munkaerő elhagyja az országot, eltűnik egy termelőegység, helyébe jön egy eltartandó egység. Kelet-Európát pedig le kéne zárni, és megszüntetni a nagy át-és bevándorlás lehetőségét, hogy térségünk, mint Bizánc megmaradjon, mert  Nyugat, mint a Római Birodalom elbukik.
 
Említette, hogy hazánk a biztonságosabb országok közé tartozik. A visegrádi csoportot nemzetállamok alkotják. Amennyiben a V4-ekre ráerőltetnék a kötelező kvótát, akkor térségünkben is zavargások lennének?
 
–A visegrádiak nincsenek biztonságban –hiú ábránd, hogy a V4-eket, főleg Magyarországot engedik másik úton haladni. A globalista, multinacionalista körök számára az Orbáni példa nagyon rossz, szinte felér egy vírussal, amit már Salvini és több nemzetben gondolkodó politikus is elkapott. Az Európát egységesíteni akaró, az Európai Egyesült Államokban gondolkodó erőtér ennek az ideológiának a háttérbe szorítására törekszik. Nem nevezhető az a politikus hazafinak, aki olyan európai egységet akar létrehozni, amely nem csak megkérdőjelezi a nemzeti identitást, hanem azt el is akarja pusztítani. Ennek egyik formája, hogy messziről jött emberek betelepítésével felhígítják a társadalmat, konfliktusokat, utcai összecsapásokat generálnak. Csak remélni lehet, hogy mindez minél később, vagy egyáltalán nem következik be Magyarországon.
 
Medveczky Attila
 
(2020.06.22.)