Árpádsávos Zászló
„Nincs más testvérem, csak magyar.
Ha virrasztok, miatta állok poszton,
csak tőle kérek kenyeret s csak ő,
kivel a kenyeret megosztom”
(Dsida Jenő: Psalmus Hungaricus)
Székely Zászló
MAGYAR SZEMMEL
A MAGYAR ÚTON
A Művelt Tájékozott Emberért Alapítvány
1092 Budapest, Ráday u. 32. I. em. 3.
+36-1-781-3236
info@magyarforum.info

Rituális elhatárolódás

Csütörtökönként Csurka Istvánra emlékezünk saját írásaival, beszédeivel

Feltételezhető, hogy az a hálózat, amelyik akkor ellenőrzött bennünket, ma is működik, esetleg valamely idegen titkosszolgálat részeként, és pontos információkat juttat el hozzájuk, vagy a sorsunkat kint intézőkhöz a terveinkről, indulatainkról, céljainkról és a hozzájuk képzelt eszközökről.
 
A szervek átbújása már akkor megkezdődött. Maga az anyaszervezet, a KGB is csak úgy tudott fennmaradni, hogy részlegesen idegen zsoldba szegődött. A Stázival is ugyanez történt. Magyarországon sem csak őrző-védő káefték alakultak, meg magánnyomozó irodák, hanem nyilvánvalóan szervezett átszegődések is.
 
Most már tapasztalatokkal bőségesen megrakodva tudom, hogy az a szervezet, amely 1986-ban elrendelte és végre is hajtotta ellenem a bizalmas nyomozást, nem szűnt meg azzal, hogy 1989. december 5-én utolsóként feloldotta az ellenem elrendelt nyomozást, és az akták egy részét eltüntette. Az utolérhetőségét szüntette meg és átmentette magát. Ellenőrzés ma is van, és ez kiterjed a kormányra is és a kormány minden szervére. Az ellenőrzés célja azonban megváltozott. Ma nem a Szocialista Renddel szembeni ellenállást akarják elfojtani, nem a szocialista rendszert védik meg tőlem, és nem is a tőkés rendet, hanem azt az idegen érdeket, amelyik kiárusította az országot. Ma a nemzeti politika áll ellenőrzés alatt, ennek a lépéseit fürkészik, és ezt akarják céljai megvalósításában megakadályozni. Jövőképünket ellenőrzik, személy szerint azokat a magyarokat, akik magyar jövőt képzelnek el a magyarságnak. Ma a globalizmus céljainak keresztezése olyan, mint régen a Szovjetunió, avagy Lenin sértegetése. (Erről lesz majd szó bőségesen, mert egyik főbűnöm Lenin sajátos minősítése volt.) Ma a függetlenségért való küzdelem bűn a liberális hatalom szemében.
 
Ezért szükséges megtudnunk, megértenünk, hogyan dolgoztak ugyanezek húsz, harminc, vagy éppen tizenvalahány évvel ezelőtt. Lehetőségeink korlátozottak. Csak azoknak az iratoknak alapján ítélkezhetünk, csak azokon derülhetünk - mert ilyen is lesz -, amit méltóztattak hátrahagyni, amit nem zúztak be, vagy nem vittek magukkal új rejtekhelyükre. A mai közélet, politikai élet számos jelensége azt mutatja, hogy a nemzeti erők megfigyelése és számontartása, akadályozása ma is folyik. Ellenem, hozzátartozóim ellen már az Antall-kormány elrendelt bizonyos titkosszolgálati eljárásokat, adatgyűjtéseket, holott akkor sem én magam nem álltam olyan állami kinevezés előtt, sem hozzátartozóm nem esett olyan rendelkezés hatálya alá, hogy őt valamiért át kellett volna világítani, mégis nyomoztak utána. Turkáltak a kapcsolatrendszeremben.
 
Az igazság az, hogy 1993-94-95 táján soha nem lehetett biztosan tudni, hogy milyen szerv ellenőrzése alatt vagyunk, hivatalos magyar vagy belföldinek álcázott külföldi-e a közbiztonsági őrizetünk. Gyűléseinken meg-megjelentek olyan személyek, akik külföldi újságírónak adták ki magukat, budapesti lakást is igazoltak, netán még interjút is készítettek. A demokrácia-őrség sajtóbeli hatalma segítségével megteremtette a félelem légkörét és az amúgy is nehezen élő emberek körében az egzisztenciális szorongást.
 
A nemzetköziséget hirdető liberális, globális erők számára igen fontos, hogy ne alakuljon ki szolidaritás a nemzeti erők között. Az általuk szélsőségeknek kikiáltottakat ítéljék el a nem szélsőségesek. A még nem szélsőségesek. Ez a rituális elhatárolódás.

 
Forrás: Havi Magyar Fórum