Árpádsávos Zászló
„Nincs más testvérem, csak magyar.
Ha virrasztok, miatta állok poszton,
csak tőle kérek kenyeret s csak ő,
kivel a kenyeret megosztom”
(Dsida Jenő: Psalmus Hungaricus)
Székely Zászló
MAGYAR SZEMMEL
A MAGYAR ÚTON
A Művelt Tájékozott Emberért Alapítvány
1092 Budapest, Ráday u. 32. I. em. 3.
+36-1-781-3236
info@magyarforum.info
Kérjük, hogy éves adójuk 1%-át ajánlják fel A Művelt, Tájékozott Emberért Alapítványnak-oldalunkért
1%"/
Kedvezményezett alapítvány neve: A Művelt, Tájékozott Emberért Alapítvány

adószáma: 18670275–1–13

Ösztöndíj Lakiteleken élő egyetemista, főiskolás fiatalok részére

Azok a nappali, vagy levelező tagozatos egyetemista, főiskolás fiatalok, vagy most felvételiző érettségizett diákok jelentkezhetnek, akik legalább három esztendeje lakiteleki állandó lakcímmel rendelkeznek és előző félévük tanulmányi eredményét, fényképes önéletrajzot, valamint a kitöltött pályázati adatlapot postán, határidőre megküldik.

A lakiteleki Népfőiskola Alapítvány kuratóriuma 2018-ban Nagy Alajos – Kishegyi Elek tanulmányi ösztöndíjat alapított. A 2018/2019. tanévben összesen 2.800.000 Ft-ot, a 2019/2020. tanévben 7.400.000 Ft-ot folyósítottak lakiteleki diákok részére.
 
Azok a nappali, vagy levelező tagozatos egyetemista, főiskolás fiatalok, vagy most felvételiző érettségizett diákok jelentkezhetnek, akik legalább három esztendeje lakiteleki állandó lakcímmel rendelkeznek és előző félévük tanulmányi eredményét, fényképes önéletrajzot, valamint a kitöltött pályázati adatlapot postán, határidőre megküldik (Népfőiskola Alapítvány, 6065 Lakitelek, Felsőalpár 3.).
 
A borítékra írják rá: NAGY ALAJOS – KISHEGYI ELEK TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ
 
Postára adási határidő: 2020. augusztus 28. (péntek)
 
A döntés során az Alapítvány kuratóriuma a jelentkezők tanulmányi átlagát, ezt követően pedig a beérkezett jelentkezések sorrendjét veszi alapul az ösztöndíj megítélésénél.
 
Eredményhirdetés: 2020. szeptember 7. (hétfő)
 

Az ösztöndíjat a 2020/2021. tanév első félévétől, 2020. szeptember 1-től folyósítják 2021. január 30-ig, öt hónapon keresztül. Az ösztöndíj mértékét a hallgató előző féléves (2019/2020. év 2. félév) teljesítménye határozza meg. Amennyiben előző félévben szakmai gyakorlatot végzett, vagy passzív hallgató státuszban volt, úgy a legutolsó, több tantárgyat magában foglaló félévben nyújtott teljesítménye szerint kapja az ösztöndíjat.
 
2020. szeptembertől az ösztöndíj havi mértéke az alábbiak szerint alakul:
 
4,85-os tanulmányi átlag fölött:                               40.000 Ft
4,55-4,84-os tanulmányi átlag között:                    30.000 Ft
4,21-4,54-os tanulmányi átlag között:                    25.000 Ft
3,95-4,2-es tanulmányi átlag között:                      20.000 Ft
3,5-3,94-os tanulmányi átlag között:                      15.000 Ft
Aki szeptemberben kezdi egyetemi tanulmányait:  15.000 Ft
 
A folyósítás ideje alatt a hallgatónak kéthavonta (októberben, decemberben, februárban) be kell számolnia szóban, vagy írásban a főiskolai/egyetemi tanulmányairól, az intézményben végzett tevékenységéről. Ennek elmaradása az ösztöndíj megszakítását jelentheti. 2021. február végén, az utolsó beszámoló alkalmával el kell hoznia első féléves eredményeinek összesítőjét. A hallgató tanulmányi átlaga szerint dönt a Népfőiskola kuratóriuma az ösztöndíj további folyósításáról.
 
Kapcsolattartó: Molnárné dr. Lezsák Anna igazgatóhelyettes és Hágen Ádám, a Népfőiskola munkatársa (hagen.adam.me@gmail.com).
 
(forrás: nepfolakitelek.hu)
 
(2020.07.30.)