Árpádsávos Zászló
„Nincs más testvérem, csak magyar.
Ha virrasztok, miatta állok poszton,
csak tőle kérek kenyeret s csak ő,
kivel a kenyeret megosztom”
(Dsida Jenő: Psalmus Hungaricus)
Székely Zászló
MAGYAR SZEMMEL
A MAGYAR ÚTON
A Művelt Tájékozott Emberért Alapítvány
1092 Budapest, Ráday u. 32. I. em. 3.
+36-1-781-3236
info@magyarforum.info

Szellemi harcot kell vívnunk a nemzet támadói ellen

Dr. Csizmadia László a Civil Összefogás Fórum és a Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány kuratóriumának elnöke : ami a Színművészetin zajlik, nem polgári ellenállás, hanem a Soros-féle NGO-k által szervezett, hatalomátvételre irányuló ultraliberális megmozdulás.

Dr. Csizmadia László a Civil Összefogás Fórum és a Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány kuratóriumának elnöke : ami a Színművészetin zajlik, nem polgári ellenállás, hanem a Soros-féle NGO-k által szervezett, hatalomátvételre irányuló ultraliberális megmozdulás.
Szellemi Honvédelem mozgalom alapítóját arról is kérdeztük, hogyan lehet felismerni az álcivileket.

 
A színművészetisek kormányellenes akciózásán elhangzott, hogy a „civil a vagány és a nyerő”. Amit a Vas utcában látunk, az micsoda?
 
–A Színház és Filmművészeti Egyetem előtt az ultraliberálisok által szervezett, a fiatalokra ráerőszakolt megmozdulást láthatunk. Az egyetemeket vették célba a liberálisok: korábban a CEU-nál, most az SZFE-nél kísérleteznek felkelés szításával. 1956-ban egy elnyomó rendszer ellen harcoltak a diákok, vérüket hullatták a szovjet gyarmatosítók, és magyarországi kiszolgálói ellen. Itt erről szó sincs, hanem egy félrevezetett diáksereg hőbörög, és egyértelmű, hogy a Színművészetin tanítók egy része összefogott az ultraliberális réteggel, a Soros-féle NGO-kal, és ez azzal jár, hogy a diákok nem csak kárt okoznak, hanem maguk is kárt fognak elszenvedni. Ha csak egy diákot kizárnak, aki nem hajlandó sztrájkolni, akkor már jogtiprást követnek el. Ezért is írtuk le közleményünkben, hogy „a tüntetőkkel egyet nem értő diákokat megfélemlítik. Az első évesek bevonása pedig félrevezetésen alapul, hiszen még nem ismerhették meg az SZFE nevelési, oktatási rendszerét.” Több mint abszurd, hogy bármelyik egyetemen a diákok döntsék el, kik legyenek a tanáraik. A Gyurcsány –féle tömörülés és a Momentum pedig hatalomátvételre akarja felhasználni az egyetem fiatalságát. Bízom benne, hogy a diákok rájönnek egyszer, hosszú távon csak káros számukra az a tiltakozás, és felismerik, sokkal jobb lehetőséget biztosít az alapítványi fenntartás a tanulóknak.
 
A már említett közleményben felszólítják az illetékes hatóságokat a jogsértések feltárása, és az arányos és szükséges intézkedések megtételére. Milyen jogsértésekről van szó?
 
– Csak egyet említek, hogy a hallgatók által felállított blokád kapcsán súlyosabb esetben felmerülhet a kényszerítés bűncselekménye. Nem a CÖF tesz feljelentést - törvény szabályozza, hogy ki és miért tehet feljelentést. Olyan nincs, hogy elfoglaljuk az egyetemet, sztrájkolunk, és majd mi megmondjuk, mikor tanítunk, sőt a tanévkezdés elhalasztásáról nem is értesítjük a fenntartót. Ez már munkajogi kérdés. Közben az ellenzéki politikusok uszítják a diákokat a legitim módon megválasztott kormány ellen. Ez egy provokáció, mert sokan radikálisabb fellépést várnak el a rendőrségtől. Hatalmas türelemre van szükség, mert ez a kormány nem fogja azt csinálni, mint 2006-ban Gyurcsányék. Akkor volt diktatúra. Az hogyan is lenne diktatúra, mikor a kormány azt mondja, kezdeményezzünk párbeszédet?
 
„Mélyen hallgató álcivil jogvédőkről” is írnak. Kik ezek az álcivilek?
 
–A Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány szerves része a Békemeneteket is szervező Civil Összefogás Fórum. Ha egy ilyen alapítvány tudatosan a civileket akarja képviselni, akkor nem válhat soha párttá. A Párbeszéd és a Momentum eleinte azt mondta, hogy a civileket képviseli, végül párttá alakult, és részt akar venni a hatalomban. Ezért ezek álcivil szervezetek voltak. Szintén lényeges, hogy szélsőséges politikai nézetek nélkül kell a társadalom előtt tisztán megjelenni. Így a CÖF-CÖKA soha nem mondta, hogy baloldali szervezet, és azt sem, hogy nem egy nemzeti, konzervatív polgárokból álló társulat. Ehhez van nekünk, több mint 15 ezer szellemi honvédőnk, akikkel levelezünk. A szellemi honvédelem nem erőszakos. Csatáink ideológiaiak. Kimondjuk, hogy a keresztény civilizáció megbonthatatlan, maradjon fenn Magyarországon, míg a másik oldal azt, hogy jöjjön az iszlám, legyen vegyes népességű hazánk. Nagyon fontos, hogy fel sem vetődhet, hogy minket külföldről érkező pénzekkel manipulálhassanak. Márpedig a Soros-pénzek külföldről érkeznek, és az ilyen alapítványok, szervezetek nemzetellenes feladatokat hajtanak végre, úgy, hogy a vezetőik ezért szép summát kapnak. Mi nem hatalomra törünk, hanem a mindenkori nemzeti, haladó konzervatív érzelmeket, értékeket képviseljük.
 
Mit jelent haladó konzervatívnak lenni?

 
–Ez a konzervativizmus naponta képes reagálni azokra a kérdésekre, amelyek a keresztény, a zsidó-keresztény kultúrát akarják szétrombolni. Azokat a népeket befogadtuk, akik segítették a nemzeti törekvéseket, de azt ne mondják meg nekünk, kikkel kötelező együtt élni – gondolok az illegális bevándorlók kvóta szerinti elosztására. Az NGO-k modern kori rabszolgaságot akarnak megvalósítani egy olcsó hadsereggel. Kirabolták az afrikaiakat, most meg „kárpótlásként” beengedik őket Európába, s ezzel hosszú távon polgárháborúkat akarnak szítani. Az NGO-k össze akarják ugrasztani az őslakosságot a hódító muszlimokkal, a cél, hogy legyenek belső harcok, és majd ők lesznek a „várt” rendcsinálók a nemzetek nélküli Európában. Ez egy nagyon veszélyes ördögi ideológia, forgatókönyv, és amíg élünk ez ellen harcolni fogunk, mert gyermekeink, unokáink sorsa a tét. Első a nemzet, második a család. Szellemi harcot kell vívnunk nemzetünk támadói ellen.
 
Medveczky Attila