Árpádsávos Zászló
„Nincs más testvérem, csak magyar.
Ha virrasztok, miatta állok poszton,
csak tőle kérek kenyeret s csak ő,
kivel a kenyeret megosztom”
(Dsida Jenő: Psalmus Hungaricus)
Székely Zászló
MAGYAR SZEMMEL
A MAGYAR ÚTON
A Művelt Tájékozott Emberért Alapítvány
1092 Budapest, Ráday u. 32. I. em. 3.
+36-1-781-3236
info@magyarforum.info
Kérjük, hogy éves adójuk 1%-át ajánlják fel A Művelt, Tájékozott Emberért Alapítványnak-oldalunkért
1%"/
Kedvezményezett alapítvány neve: A Művelt, Tájékozott Emberért Alapítvány

adószáma: 18670275–1–13Csíksomlyói pünkösdi búcsú a trianoni békediktátum évfordulóján

Sok program várja az érdeklődőket az idén pünkösddel egy időpontra eső június 4-i nemzeti összetartozás napja alkalmából határon innen és túl.
 
Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára hétfőn Budapesten, sajtótájékoztatón elmondta: szinte nincs olyan település, ahol ne tartanának megemlékezéseket; az év különlegessége, hogy a magyarság legnagyobb szakrális ünnepe, a csíksomlyói pünkösdi búcsú éppen a nemzeti összetartozás napjára esik. „Tekintettel a különleges egybeesésre, Csíksomlyó és általában Erdély idén kiemelt helyszíne lesz a nemzeti összetartozás napi rendezvényeknek” – ismertette.
 
Az államtitkár kitért arra, hogy az év elején a Magyarság Házával karöltve meghirdették a Tamási Áron-emlékévet, így az idei június 4-i események szorosan kapcsolódnak majd a 125 éve született nagy íróhoz, illetve az emlékévhez.
Ötödik alkalommal szervezik meg a pünkösdi lovas zarándoklatot, amelynek célja a lovas hagyományok ápolása, erősítése, az összmagyarság imaüzeneteinek eljuttatása Csíksomlyóra – mondta el a politikus. Közlése szerint a világ minden tájáról, a Kárpát-medencéből és a diaszpórából is érkeznek imaüzenetek mindazoktól, akik személyesen nem lehetnek jelen.
Idén a háború miatt kiemelt jelentőségű a békéért szóló imák eljuttatása, amelyeket az oltár előtt helyeznek majd el – hangsúlyozta az államtitkár, jelezve: az idei búcsú jelmondata: Pax et Bonum – Béke és Jóság. Potápi Árpád János emlékeztetett: e napon a tragikus kimenetelű első világháborúra és az azt követő békeszerződésre emlékeznek. Hozzáfűzte, a nemzet számára azóta is szinte megemészthetetlen történelmi eseményről van szó, s ez még inkább így volt a kortársak számára.
Felidézte azt is, hogy június 4-ét, az 1920-as trianoni békediktátum napját azOrszággyűlés 2010-ben törvényben nyilvánította a nemzeti összetartozás napjává. A parlament a törvény elfogadásával kinyilvánította: „a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozása valóság, s egyúttal a magyarok személyes és közösségi önazonosságának meghatározó eleme”. A törvénnyel az Országgyűlés megerősítette Magyarország elkötelezettségét a magyar nemzet tagjai és közösségei kapcsolatának fenntartása és ápolása mellett. „Az elmúlt 100 év minden nehézsége ellenére itt vagyunk, megmaradtunk” – hangoztatta az államtitkár.
Kitért arra, hogy az egész magyar nemzetben megerősítették a nemzeti összetartozás-tudatot, és „ma büszkén vállaljuk magyarságunkat itt, Magyarországon és az utódállamokban mindenütt”. Szerinte a most felnövekvő fiatalok sokkal inkább értik és tudják, mi az, hogy Trianon, mi az, hogy határon túli magyarság.
 
Csibi Krisztina, a Magyarság Háza igazgatója közölte: hétfőn indul a pünkösdi beszélgetéssel az egyhetes kulturális programsorozatuk. Az egyes programhelyszínek Budapest mellett Csíksomlyó, Farkaslaka, Gyergyóremete, Gyimesfelsőlok, Madéfalva lesznek.
 
Június 3-án, pénteken kora reggel Budapestről, a Keleti pályaudvarról útnak indul a csíksomlyói búcsúba a Székely Gyors és a Csíksomlyó Expressz, azaz az össznemzeti zarándokvonat, amelyet idén a Tamási Áron-mozdony húz majd, csatlakozva a emlékévhez.

„Assisi szent Ferenc atyánk a béke és a kiengesztelődés jegyében élte életét, és hirdette minden teremtménynek a mi Urunk Jézus Krisztus szent Evangéliumát. Rendalapítónk lelkületével és pártfogása alatt zarándokoljunk együtt a Csíksomlyói Segítő Szűzanyához, hogy Égi Édesanyánkkal együtt, és közbenjárására kérjük a fölséges és dicsőséges Istent: »Tarts meg minket őseink szent hitében és erényeiben! Békét adj szívünknek, békét családunknak, békét nemzetünknek, békét a világnak!»” – közölték a csíksomlyói ferencesek. Az idei fogadalmi búcsú főcelebránsa és szónoka Udvardy György veszprémi érsek lesz.
 
A 2022-es Csíksomlyói pünkösdi búcsú programja
 
Pünkösdszombat, június 4.
– 7.30 Szentmise a kegytemplomban – 10.30 Kordon indulása a kegytemplom
előtti térről a Hármashalomoltárhoz – 10.00 Ünnepélyes rózsafüzér a nyeregben
– 11.00 Szentségimádás a nyeregben – 12.30 Ünnepi szentmise a nyeregben, amelynek főcelebránsa és  szónoka Exc. és Ft. dr. Udvardy György veszprémi érsek – 17.00 Csángó-szentmise a Szent Péter és Pál plébániatemplomban –18.00 Pünkösdi vigília szentmise a kegytemplomban – Szombatról vasárnapra virradóan virrasztás a kegytemplomban.
 
Pünkösdvasárnap, június 5.
– A szentmisék sorrendje a kegytemplomban: 7.00, 8.00, 10.30 és 18.00 Hétfő,
 
Június 6. Boldogságos Szűz Mária, az Egyház Anyja. Emléknap. A szentmisék ünnepi sorrendben lesznek a kegytemplomban: 8.00, 10.30 és 18.00

Forrás: szekelyhon.ro
(2022.05.30.)