Árpádsávos Zászló
„Nincs más testvérem, csak magyar.
Ha virrasztok, miatta állok poszton,
csak tőle kérek kenyeret s csak ő,
kivel a kenyeret megosztom”
(Dsida Jenő: Psalmus Hungaricus)
Székely Zászló
MAGYAR SZEMMEL
A MAGYAR ÚTON
A Művelt Tájékozott Emberért Alapítvány
1092 Budapest, Ráday u. 32. I. em. 3.
+36-1-781-3236
info@magyarforum.info
Kérjük, hogy éves adójuk 1%-át ajánlják fel A Művelt, Tájékozott Emberért Alapítványnak-oldalunkért
1%"/
Kedvezményezett alapítvány neve: A Művelt, Tájékozott Emberért Alapítvány

adószáma: 18670275–1–13Egész Erdély ünnepének szánják a felújított Szent Mihály-templom megáldását Kolozsváron

Többéves munka után az utolsó simításoknál tart a kolozsvári Szent Mihály római katolikus templom felújítása, restarurálása; Kolozsvár és Erdély ékességét augusztus 13-án hálaadó szentmise keretében áldják meg, illetve szentelik fel az új oltárt. A több zenei esemény által is kísért hálaadó ünnepség a Kolozsvári Magyar Napok idei kiadásának a nyitóeseménye is egyben – jelentették be a csütörtöki sajtótájékoztatón.

Mint elhangzott, az ünnepi szentmisét Kovács Gergely gyulafehérvári érsek celebrálja, míg az újraépített oltárt Miguel Maury Buendia pápai nuncius szenteli fel. László Attila plébános, főesperes elmondta, hogy az oltárasztalt még Márton Áron püspök készíttette nyolcvan évvel ezelőtt, de a kommunista diktatúra idején szétverték, darabjai pedig kikerültek a templomból. Mint mesélte, ezekre két évvel ezelőtt, Kolozsvárra költözése után figyelt fel a plébánián, amikor helyet keresett a dobozainak.
 
Márton Judittal, a felújítás műszaki ellenőrével közösen kerestek megoldást az újjáépítésére: a vörösmárvány lapot lépcsőfokokból átalakított kő talapzatra helyezték, és az építményben a meglévő ereklyék mellett helyet biztosítottak Márton Áron püspök majdani ereklyéjének is. Ez akkor kerülhet Kolozsvárra, ha már megtörtént Erdély nagy püspökének a boldoggá avatása. Az új oltárt egyébként kihozták a szentélyből és a gyülekezethez közelebb helyezték el, ezzel is jelezve, hogy az egyház „közelebb jön a hívekhez”.
Így a szentély most új képet mutat, mondta, a felújítás lebonyolítói is „hozzátették a kézjegyüket”.
 
Ilyés Szabolcs projektmenedzser, az uniós pályázatot lebonyolító RegioConsult képviselője emlékeztetett, hogy a Szent Mihály-templom felújításának az ötlete még 2016-ban merült fel, amikor a Fakas utcai református templom nagyszabású restaurálását látva a néhai Kovács Sándor főesperes megkérdezte tőle: nem-e lehetne a főtéri templomon is kieszközölni egy hasonló munkálatot.
Akkor a szakemberek 14 millió euróra becsülték a munkálatok értékét, így tudták, hogy „soha nem lesz ennyi pénzük”.
Így végül egy ötmillió eurós uniós támogatást pályáztak meg és megpróbáltak beleférni a szűkös keretbe, mesélte. A végösszege ennék nagyobb, mintegy 7 millió euróra rúg, a munkálatokhoz az említett uniós támogatás mellett a magyar kormány, a román kormány egyházügyi államtitkársága, a kolozsvári polgármesteri hivatal is hozzájárult anyagilag, de a hívek adományai is gyarapították a végösszeget, míg a pályázati önrészt a plébánia biztosította.
Ilyés Szabolcs emlékeztetett, hogy a kivitelezési szerződést 2017-ben írták alá, és megköszönte a KÉSZ-Csoport bátorságát, amely úgy vágott bele a munkába, hogy tudta, nincs elegendő pénz rá.
„Mindenki hitt abban, hogy meglesz” – mondta. Végül magyarországi támogatással sikerült befejezni a munkát.
Puskás Attila, a templom felújítását végző KÉSZ-Csoport vezetője rámutatott,
hogy az átadás csak a felújítási folyamat észe. Hangsúlyozta, erkölcsi kötelességünknek érezték, hogy megpályázzák a kivitelezési tendert, hiszen ez Kolozsvár emblémája.
A munkálat nagyságát, összetettségét számok illusztrálta: az építőtelepről 1500 tonna szemetet szállítottak el, 33 000 négyzetméter állvány lett felállítva, ezekről 14 000 négyzetméter kőfelületet restauráltak. Csupán a munkálatban érintett felek egyeztetéseire 8000 munkaórát fordítottak.
A felújítási folyamatról fényképkiállítás is készül, a 40 pannó a KMN alatt lesz megtekinthető, majd a toronyba kerül, ahol állandó és időszakos tárlat is látható lesz.
Márton Judit műszaki ellenőr arra hívta fel a figyelmet, hogy a műemlék egykori építői olyan helyekre is próbáltak valami szépséget beépíteni, ahol egyáltalán, vagy alig látszik. A felújítás során igyekeztek minden részletre odafigyelni és ezeket a rejtett szépségeket is megőrizni, hangsúlyozta.
 
Az átadásról szólva László Attila főesperes elmondta: háromnapos ünnepre készülnek, hiszen az eseményhez kapcsolódó zenei rendezvények már előző este elkezdődnek, a gyülekezet pedig az ünnepség másnapján veszi birtokba a megújult templomot. A főesperes újságírói kérdésre arról is beszámolt, hogy a felújítás befejeztével a templom azon részei is látogathatóvá válnak, melyeket csak különleges alkalmakkor nyitottak meg.
 
Forrás: kronikaonline.ro
(2022.07.15.)