Árpádsávos Zászló
„Nincs más testvérem, csak magyar.
Ha virrasztok, miatta állok poszton,
csak tőle kérek kenyeret s csak ő,
kivel a kenyeret megosztom”
(Dsida Jenő: Psalmus Hungaricus)
Székely Zászló
MAGYAR SZEMMEL
A MAGYAR ÚTON
A Művelt Tájékozott Emberért Alapítvány
1092 Budapest, Ráday u. 32. I. em. 3.
+36-1-781-3236
info@magyarforum.info
Kérjük, hogy éves adójuk 1%-át ajánlják fel A Művelt, Tájékozott Emberért Alapítványnak-oldalunkért
1%"/
Kedvezményezett alapítvány neve: A Művelt, Tájékozott Emberért Alapítvány

adószáma: 18670275–1–13


A SZÉKELY SZABADSÁG NAPJÁN KÖVETELTÉK SZÉKELYFÖLD AUTONÓMIÁJÁT

SZÉKELYFÖLD AUTONÓMIÁJA AZT JELENTI, HOGY A KÖZÖSSÉG MAGA OLDJA MEG PROBLÉMÁIT, IGAZGATJA MINDENNAPJAIT.
 
Több ezren vettek részt Marosvásárhelyen a székely szabadság napján, a Székelyföld autonómiaigényét hangsúlyozni hivatott eseményen. A köszöntések után a tömeg a belvárosba vonult, ahol a szervezők átadták a kiáltványukat a kormány képviselőjének.
 
Marosvásárhelyen már a kora délutáni órákban a szokásosnál nagyobb rendőri jelenlétet lehetett észlelni a város bejáratainál, a belváros közelében és a Postarét felé vezető útszakaszokon.
 
A távolsági buszokat több alkalommal ellenőrizték, akkor is, ha menetrendszerű járatok voltak.
Az ünnepség kezdete előtt már egy órával lezárták a Székely vértanúk emlékműve felé vezető utcát, elterelték a gépkocsikat, azonban az átjáró embereket nem ellenőrizték.
 
A Székely Nemzeti Tanács 2012-ben hozott határozata március 10-ét jelölte meg a székely szabadság napjának. 1854-ben e napon végezték ki Marosvásárhelyen bágyi Török János kollégiumi tanárt, martonosi Gálfi Mihály ügyvédet és nagyváradi Horváth Károlyt, akik a Makk-féle összeesküvés tagjaiként az elbukott magyar forradalom és szabadságharc lángját akarták újra fellobbantani.
 
Az ünnepség kezdetén Ötvös József nyugalmazott református lelkész szólt az egybegyűltekhez, felemlegetve, hogy bágyi Török János református presbiter volt. Arról beszélt, hogy az igazságtalanság elveszi a szabadságot, és ez történt 1854-ben is Marosvásárhelyen. Kifejtette: a Miatyánkot egyformán mondta akkor minden áldozat, és most is együtt mondhatják az egybegyűltek, felekezettől függetlenül.
 
Szili Katalin miniszterelnöki tanácsos „székely barátaimként” szólította meg a tömeget, köszönetet mondva Izsák Balázsnak és az SZNT-nek, hogy évről évre megemlékeznek a vértanúkról.
 
A székely összefogás napjának nevezte a március 10-ei ünnepet, amikor emlékezni gyűlnek össze az emberek, akárcsak majd március 15-én. Az összetartozás fontosságáról beszélt, ami nélkül nem lehet megmaradni, a magyar nyelvet, kultúrát védeni, közösséget összefogni.
 
Véleménye szerint az Európában élő nemzeti kisebbségeknek nem könnyű az életük, hiszen megtörténik, hogy nem tudják használni anyanyelvüket, megőrizni kultúrájukat. Fontos, hogy román állampolgárként a helyi magyar közösség tudja megőrizni kultúráját, nyelvét, hogy saját sorsáról dönteni tudjon. „Miért fontos az önigazgatás, az autonómia?” – tette fel a retorikai kérdést, majd válaszolt is rá:
 
„Európa tizenhat országában van autonóm közösség, amely a saját sorsáról dönt. Ez nem példa nélkül való, Európa ezen térségei sokkal fejlettebbek, gazdaságuk virágzik. Székelyföld autonómiájának megteremtése nemcsak a magyarok, hanem a többségi társdalom érdeke is.
Most, amikor egy háború árnyékában élünk, sokan azt mondják, nem kell az autonómiával foglalkozni. Pedig most is fontos, ahogy fontos a béke megteremtése is. Kívánok sok erőt az autonómia megteremtése felé vezető úton!”
 
Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke bibliai áldással kezdte beszédét, majd a vértanú Pál apostolt idézte: minden nehézségünk ellenére nem csüggedünk. Kifejtette, nem a kétségbeesés érzetének kell uralkodnia az egybegyűlteken. Azokra a székely vértanúkra kell tekinteni, akik hittek a szabadságban, és ezért életüket adták; példaképek lehetnek ők ma is.
 
„Manapság jogainkért és szabadságunkért vívott küzdelmünk nem jár életveszéllyel. A ma embere még a minimális kockázatvállalástól is visszariad, nemhogy érdemi, politikai, anyagi áldozatot hozna a közösségért, nemzetért. A kedvezőtlen külső körülmények közepette akadályfutást kell folytatnunk nemzeti közösségünk legfőbb célkitűzése, az erdélyi magyarok tényleges szabadságát biztosító közösségi önrendelkezés kivívása érdekében” – fogalmazott Tőkés László, többször hangsúlyozva:
 
Csomortányi István, az Erdélyi Magyar Szövetség ügyvivő elnöke arról beszélt, hogy számukra a székely szabadság nem csupán kampányszólam. Kiemelte, az elmúlt harminc évben a közösség legnagyobb fogyatkozása következett be. A kommunizmus alatt az erdélyi magyarság száma nem fogyott, de a szabadság, a viszonylagos jóllét alatt a magyarság elveszítette közel negyven százalékát – mondta.
 
„Családfőként aggódom amiatt, hogy milyen nagyon visszaszorultunk az elmúlt harminc évben, a székelyföldi településeink a legszegényebbek. Mi vár ránk, gyermekeinkre?
A székely nép önrendelkezése a megoldás a problémára” – jelentette ki a pártelnök.
 
Üdvözölte az egybegyűlteket Erika Casajoana Daunert, a Junts per Catalunya (Együtt Katalóniáért) párt nemzetközi bizottságának tagja, továbbá Luke Uribe-Etxebarria, a spanyol szenátus tagja az Eusko Alderdi Jeltzalea/Partido Nacionalista Vasco (Baszk Nemzeti Párt) képviseletében és Robert Starosta, a Szilézia Kulturális Autonómiáját Kezdeményező Egyesület elnöke is. Angolul és németül szóltak a jelenlevőkhöz, szavaikat magyarra fordították. Mindhárman úgy fejezték be beszédüket: autonómiát Székelyföldnek, szabadságot a székely népnek!
Valamennyien a zászlóikat is elhozták, amelyeket a székely zászlók mellé tűztek ki.
 
Izsák Balázs, a szervező Székely Nemzeti Tanács elnöke felolvasta a Székelyföld területi autonómiáját követelő kiáltványukat, amelyet eljuttatnak a román kormánynak. Ez nem sérti Románia területi egységét, nem sérti a Székelyföldön élő románok érdekeit, sem Románia alkotmányát – mondta Izsák. Székelyföld autonómiája azt jelenti, hogy a közösség maga oldja meg problémáit, igazgatja mindennapjait.
 
Felolvasás után a kiáltvány teljes szövege megjelent a Székely Nemzeti Tanács Facebook-oldalán. A jelenlevők közfelkiáltással fogadták el.
 
Forrás: szekelyhon.ro
(2023.03.10.)