Árpádsávos Zászló
„Nincs más testvérem, csak magyar.
Ha virrasztok, miatta állok poszton,
csak tőle kérek kenyeret s csak ő,
kivel a kenyeret megosztom”
(Dsida Jenő: Psalmus Hungaricus)
Székely Zászló
MAGYAR SZEMMEL
A MAGYAR ÚTON
A Művelt Tájékozott Emberért Alapítvány
1092 Budapest, Ráday u. 32. I. em. 3.
+36-1-781-3236
info@magyarforum.info
Kérjük, hogy éves adójuk 1%-át ajánlják fel A Művelt, Tájékozott Emberért Alapítványnak-oldalunkért
1%"/
Kedvezményezett alapítvány neve: A Művelt, Tájékozott Emberért Alapítvány

adószáma: 18670275–1–13Két zalaegerszegi ’56-os „apróság”

A magyar szabadságért 1956-2016

Több ezer éves történelmünkben csupán két olyan esztendő, esemény van, amelyek jelölésére két számjegy elegendő: ’48 és ’56.
Az utóbbinak mi – elmenőben levők – még megélői voltunk. Fiatalon, forrófejűén, sokszor a következményekre nem gondolva. Az utóbbit példázza az alábbi két történet.
Az elsőnek négy osztálytársunk volt a szereplője. A Népakarat és a Lánctalp alatt napja után, november egyik esti szürkületében társaink szeme a városi tanács déli falán levő „ÉLJEN KÁDÁR!” feliratára szegeződött. A csínytevésekben csúcstartó V. G. – valószínű – előre megfontoltan szedte rá S. J.-t, hogy a hazaárulót dicsőítő jelszó elé írjon egy – a jelentést alaposan megváltoztató – F betűt.
A sok mindenre rávehető – egy ideig – padtársam ezt megtette, majd sietve távoztak a tett színhelyéről. A „FÉLJEN KÁDÁR!”-t – feltehetően – csak néhány óráig lehetett látni. A négyek szerencsésen megúszták, veszedelmes szemtanú nem vette észre őket. Ellenkező esetben a forradalom névtelenjeiből annak nevesei lehettek volna: halál a kiötlőre és az elkövetőre, börtön a tett megakadályozását elmulasztó másik kettőre (S. I. és T. J.) …
Valamivel később történt, hogy bennünket, zrínyiseket a város akkori mozijának termébe tereltek – „agymosásra”. Egy magas rangú szovjet katonatiszt magyarázta nekünk: örüljünk, mert az itthoni forradalmi erők az ő segítségnyújtásukkal úrrá lettek az ellenforradalmárok fölött… Érdekes módon kérdezni is lehetett. Az egyik bátrabb, felsős diák (a nevére pontatlanul emlékszem) azt kérdezte: az elmondottak ellenére mégis, miért menekültek százezrek, és miért nem Keletre, hanem Nyugatra… A felelet az volt: Magyarországon akkora volt a zűrzavar, hogy az emberek egy része azt sem tudta, merre van Kelet, merre meg Nyugat… Nem véletlenül válaszoltunk erre a „válaszra” hatalmas füttyel, nevetéssel. A kérdezőnek pedig maradt a „választása”: a Haza helyett a Nyugat…
 
Szakál István