Árpádsávos Zászló
„Nincs más testvérem, csak magyar.
Ha virrasztok, miatta állok poszton,
csak tőle kérek kenyeret s csak ő,
kivel a kenyeret megosztom”
(Dsida Jenő: Psalmus Hungaricus)
Székely Zászló
MAGYAR SZEMMEL
A MAGYAR ÚTON
A Művelt Tájékozott Emberért Alapítvány
1092 Budapest, Ráday u. 32. I. em. 3.
+36-1-781-3236
info@magyarforum.info
Kérjük, hogy éves adójuk 1%-át ajánlják fel A Művelt, Tájékozott Emberért Alapítványnak-oldalunkért
1%"/
Kedvezményezett alapítvány neve: A Művelt, Tájékozott Emberért Alapítvány

adószáma: 18670275–1–1356-os Nemzetőr-szobrot állítottak a XVII. kerületben

Kovács Attila

A Rákosmenti 56-os Alapítvány és a Rákoskerti Polgári Kör pályázatot írt ki egy ’56-os Nemzetőr-szobor elkészítésére. A pályázatra összesen öt képző- és alkotóművész jelentkezett, akik közül Simorka Sándor nyerte el a szobor elkészítésének lehetőségét. A Pest megyei Káván élő, rendkívül sokrétű képzőművészt a nemrégiben felavatott szobor elkészítéséről és a forradalom képzőművészetben való jelenlétéről kérdeztük.

Hogyan szólt pontosan a pályázati kiírás? Milyen elvárásokat támasztott a kiíró?
– A pályázat kiírása úgy szólt, hogy 1956-os nemzetőrt ábrázoló, részletesen megmunkált, életszerű, egész alakos szobor szellemiségéhez illő, akár narratív talapzatán álló alkotás legyen. Az is szerepelt még a kiírásban, hogy a szobor anyagának mészkőnek kell lennie. Ennek megpróbáltam megfelelni.
Ez mit jelent pontosan? A tervek elkészítéséhez fel kell készülni elméleti szinten is?
– Természetesen igen, hiszen ilyenkor szükséges egyfajta ismeretanyag, ami az akkori öltözködési és egyéb jellegzetességekre, valamint a történelmi háttérre vonatkozik. Felkutattam elég sok korabeli fényképet, amelyek segítségével a vázlat eléggé hamar elkészült. Az egyértelmű volt, hogy egy lóden- vagy ballonkabátos fiatalembert kell megformálni, mégpedig nyakkendősen, amely jelzi az egyetemi ifjúság vezérszerepét a forradalom kirobbantásában, ami még akkor is közismert tény, ha pontosan tudjuk: utána aztán persze mindenféle társadalmi réteg kivette a részét a harcokból, és a forradalom végül az egész nemzet ellenállása lett. Mivel nemzetőrszoborról van szó, így a férfialak vállán az orosz típusú, dióverőnek becézett puska is ott kellett, hogy legyen. Hiszen – és itt jön a történelmi ismeretek szükségessége – a nemzetőrség a forradalom kitörése miatt szétszaladt rendőrséget igyekezett pótolni, tehát vagyonbiztonsági feladatokat is végeztek és az ellátási nehézségek leküzdésében is részt vettek.
Mennyi időt vett igénybe a szobor elkészítése?
– A szobor teljes elkészítési ideje tulajdonképpen egy év volt. Ebben persze minden munkálat benne van és ezt az egy évnyi összes időtartamot két részletben kell elképzelni. Az első fél év, még tavaly nyáron, a váz, valamint az agyagmintázás után a gipszbe való öntés időszaka volt. A tavalyi év végén a süttői kőbányában megvásároltuk a magyar mészkövet, egészen pontosan süttői szürke mészkövet, abból is a legvilágosabbat, a gazdabányait. Idén április közepén kezdtem el immár a süttői mészkőből kifaragni a végleges szobrot. Szeptember végére készült el az álló figura, és az a kőszikla, amin áll. Ez a nyár most erről a szoborról szólt. Végeredményben egy 230 centiméteres nemzetőralak készült el, amely a talapzattal együtt 350 centiméter magasságú alkotást jelent. A talapzatot jelentő sziklán a felirat így szól: Az 1956-os nemzetőrök emlékezetére. A Pesti út felőli részen pedig – szintén a sziklán – a nemzetőrök jelvénye látható, rajta a jelszavukkal: „A néppel tűzön-vízen át”. Az egész kompozíció egy kétlépcsős emelvényen áll. Feltétlenül szeretném kiemelni, hogy a munkálatokat a Rákoskerti Polgári Kör koordinálta, és megrendelőként ő vezényelte le azt, a szobor létrejöttének anyagi alapjait pedig túlnyomó részben magánszemélyek, 56-os civil szervezetek és az 56-os emlékbizottság támogatta.
Ön szerint kellő mennyiségben készülnek az 1956-os forradalom és szabadságharcnak emléket állító alkotások?
– Nem igazán érzem illetékesnek magam abban, hogy erre a kérdésre feleljek. Véleményem persze van, és azt hiszem, elmondhatjuk, hogy nem készülnek kellő mennyiségben ilyen alkotások. Ebben a tekintetben mintha nem volna meg a kellő respektje ennek a hatalmas, történelemformáló eseménynek. Kiváltképp szembetűnik ez, ha mondjuk összevetjük a magyar történelem más, jeles eseményeihez kapcsolódó alkotások mennyiségével. Az is igaz persze, hogy az a történelmi távlat, amely megvan a honfoglalás vagy mondjuk az 1848–49-es szabadságharc kapcsán, 1956 esetében még objektív okok miatt nincs meg. Így a reményünk meg lehet arra, hogy a helyzet javulni fog majd, de szükség is volna arra, hogy érdemben javuljon.
Önnek volna még ötlete, szívesen készítene még ilyen jellegű alkotást?
– Természetesen vannak elképzeléseim, és azt is el kell mondani, hogy meglehetősen egyediek, mert a lyukas zászló, az avantgárd vaskefe és egyéb, mások által elcsépelt, vagy olykor talán tudatosan is lejáratott szimbólumok helyett egészen más elképzeléseim volnának. Ötleteim tehát volnának, ám mégsem vagyok túlzottan derűlátó, hogy ezek megvalósulnak-e valaha. Tapasztalataim ugyanis nem túl kedvezőek. Gyakori eset, hogy egy-egy beadott pályázatra még csak visszajelzést sem kap az ember, ami azért eléggé lehangoló, pláne, ha ez nem egyedi eset. Ennek ellenére a reményt nem szabad feladni, és én nem is adom fel, bízom abban, hogy ez csak átmeneti állapot és záros határidőn belül javulni fog a képzőművészek helyzete, megbecsülése. Éppen a rákoskerti Nemzetőr-szobor példája mutatja, hogy vannak helyek, ahol az egyszeri képzőművészt is komolyan veszik, és ahol ezért élményt jelent dolgozni.