Árpádsávos Zászló
„Nincs más testvérem, csak magyar.
Ha virrasztok, miatta állok poszton,
csak tőle kérek kenyeret s csak ő,
kivel a kenyeret megosztom”
(Dsida Jenő: Psalmus Hungaricus)
Székely Zászló
MAGYAR SZEMMEL
A MAGYAR ÚTON
A Művelt Tájékozott Emberért Alapítvány
1092 Budapest, Ráday u. 32. I. em. 3.
+36-1-781-3236
info@magyarforum.info
Kérjük, hogy éves adójuk 1%-át ajánlják fel A Művelt, Tájékozott Emberért Alapítványnak-oldalunkért
1%"/
Kedvezményezett alapítvány neve: A Művelt, Tájékozott Emberért Alapítvány

adószáma: 18670275–1–13A NYUGATI KULTÚRA VÉDELME

Horthy Miklós beszéde 1926-ban a mohácsi síkon.

„Mohács intő jel a magyarság számára, a magyar nép egységének megbomlása és a pártoskodás vezetett a nagy nemzeti tragédiákhoz. A mai napon az egész nemzet részt vesz a mohácsi vész 400 éves évfordulójának gyászünnepén. Legyen ez az ünnep a királynak és hős vitézeinek dicső emléke előtt kegyeletes hódolás. De legyen egyszersmind intelem a nemzethez, hogy az összetartás, az akarat az, amelyre sorsdöntő óráiban szüksége van. Mohács városa, amelynek nevét a sors elválaszthatatlanul összefűzte a nagy nemzeti összeomlás emlékével, haladjon tovább azon az úton, amely fejlődéséhez és lakói minél nagyobb boldogulásához vezet.
A négyszáz év előtti mohácsi tragédiát egyik nagy költőnk méltán nemzeti nagylétünk nagy temetőjének nevezte. A királlyal élén elveszett a magyarság színe-java, mártírhalált halva akkor, amidőn a nyugati kultúra védelmében fegyvert ragadott a nyugat felé törő fajrokonai ellen. Hosszú, nehéz idők múltak el, amíg végre megindult a vérkeringés az ország megcsonkított, elernyedt testében, és újra életre kelt a nemzet. Okulva a múltakon, a késő utódok mégiscsak megélték azt, hogy még egy ilyen nagy bukás után is feltámadás követte a vigasztalan reménytelenséget. Az egykori ellenségből jó barát lett. A két ősi rokon faj között ellentétek elsimultak, és helyükbe lépett a megértő barátság és kölcsönös rokonszenv.”

 
Horthy Miklós kormányzó Mohácsra hajóval érkezett meg 1926. augusztus 29-én, fontos beszédet mondott, majd vasúton távozott az ország vezetője. Egy török bej is tisztletét tette a megemlékezésen.
 
A politikus, illetve a kísérői a Magyar Folyam- és Tengerhajózási Rt. (MFTR) Zsófia nevű luxusgőzösével hajózott le majdnem az ország déli határáig. A kikötőben hatalmas tömeg fogadta a jeles küldöttséget.
 
Mindez vasárnap reggel, fél kilenckor történt meg, azaz a fővárosból korán kellett elindulniuk az utazóknak. A partra lépést követően a baranyai főispán, Fischer Ferenc fogadta, köszöntötte a vendégeket, akik leventék és cserkészek sorfala között jutottak el a Szent György térre. A fogadalmi templom telkét zászlóerdőbe borították.
 
A bejárat előtt dr. Margittay Lajos, Mohács polgármestere fogadta az államfőt. A még építés előtt álló templom - amelynek az alapjába körkörösen, a történelmi Magyarország 64 vármegyéjének 3600 településéről hozott földet helyeztek el - alaprajzát kövekből rajzolták ki.
 
Felállítottak egy tábori oltárt is. Tehát minden rendelkezésre állt a kegyelettel teljes megemlékezésre. A misét Zichy Gyula, kalocsai érsek celebrálta, de előtte még megszentelte, megáldotta a templom alapkövét.
 
A gyászmisét követően a díszvendégek visszamentek a Duna partjára, majd újra hajóra szálltak. Folyással szemben indultak útnak, egészen a Csele patak torkolatáig haladtak.
 
A közönséget különhajók vitték az újabb esemény helyszínére. Ott a II. Lajos király emlékére felállított oszlop fogadott mindenkit. Elsőnek Horthy helyezte el az emlékezés koszorúját.
 
Forrás: bama.hu
(2022.08.30.)