Árpádsávos Zászló
„Nincs más testvérem, csak magyar.
Ha virrasztok, miatta állok poszton,
csak tőle kérek kenyeret s csak ő,
kivel a kenyeret megosztom”
(Dsida Jenő: Psalmus Hungaricus)
Székely Zászló
MAGYAR SZEMMEL
A MAGYAR ÚTON
A Művelt Tájékozott Emberért Alapítvány
1092 Budapest, Ráday u. 32. I. em. 3.
+36-1-781-3236
info@magyarforum.info
Kérjük, hogy éves adójuk 1%-át ajánlják fel A Művelt, Tájékozott Emberért Alapítványnak-oldalunkért
1%"/
Kedvezményezett alapítvány neve: A Művelt, Tájékozott Emberért Alapítvány

adószáma: 18670275–1–13A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával létrejött a moralhistory.hu portál

A honlap tulajdonosa, A Művelt, Tájékozott Emberért Alapítvány a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt pályázaton NEAO-KP-1-2021/10-000434-VAL-ELS/001 sz. támogatási azonosítóval rendelkezik, a pályázatának címe Hagyomány, érték, örökség, és e téren moralhistory.hu portálon a közösségi emlékezet, a reális, jól megalapozott nemzeti történelmi tudat kialakulásának támogatása és a nemzeti összetartozás erősítése érdekében a következő feladatokat látja el a jövőben.

Egy olyan platformot szeretnének  kifejleszteni, amelyben a magyar népmese, néptánc, népzene, népköltészet jelenne meg. A fiatalok magyar népmesét, néptáncot, népzenét adnának elő. Fontosnak tartják a hagyomány tárolását és megjelenítését.
Társadalmi hatás: szemléletformálás a média és a nevelés segítségével. A köztudatban a népi kultúra fogalmának archaizáló meghatározása ágyazódott be.
Hosszú távú cél: bemutatni, él a magyar néphagyomány, nem halt ki.
A régió az egész Kárpát-medence. Nemzeti, helyi identitást erősítő népi hagyományok esztétikai értékeinek megismertetése, megkedveltetése lényeges, hogy ne egy letűnt korszaknak gondolják a magyar néphagyományt.
Vallják: az utókornak jogában áll hozzájutni mindahhoz, amit az elődök felhalmoztak, kidolgoztak.

(2022. 06.01.)