Árpádsávos Zászló
„Nincs más testvérem, csak magyar.
Ha virrasztok, miatta állok poszton,
csak tőle kérek kenyeret s csak ő,
kivel a kenyeret megosztom”
(Dsida Jenő: Psalmus Hungaricus)
Székely Zászló
MAGYAR SZEMMEL
A MAGYAR ÚTON
A Művelt Tájékozott Emberért Alapítvány
1092 Budapest, Ráday u. 32. I. em. 3.
+36-1-781-3236
info@magyarforum.info
Kérjük, hogy éves adójuk 1%-át ajánlják fel A Művelt, Tájékozott Emberért Alapítványnak-oldalunkért
1%"/
Kedvezményezett alapítvány neve: A Művelt, Tájékozott Emberért Alapítvány

adószáma: 18670275–1–13


Véget ért a Pély Értékfeltáró Kollégium

Idén február 25-én ért véget a tavaly májusban kezdődött Pély Kollégium. A kutatók 2022. május 15-22. között kérdőíves felmérés módszerével kutattak 19 települést a dél-hevesi és jászsági térségben. A kutatás második körére 2022. szeptember 18-25. között került sor, ekkor a mélyinterjúzás módszertanát alkalmazva tértek vissza a települések értékőrzőihez a kutatók.

A könyvbemutató rendezvénynek Jászkisér település Művelődési Háza adott otthon, mely szinte zsúfolásig megtelt az érdeklődőkkel. A meghívottak köre kiterjedt az értékőrzőkre, a települések polgármestereire, a helyi segítőkre és a kutatókra is. A program szakmai vezetője dr. Dulai Sándor, technikai szervezője Havel Alexandra volt.
 
A rövid köszöntőben Havel Alexandra a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem PhD hallgatója kiemelte, hogy a helyi lakosok segítőkész együttműködése nélkül a kutatás nem valósulhatott volna meg. Alexandra hangsúlyozta, hogy a kutatók az értékek feltárásával és kiemelésével igyekeznek a helyieket megerősíteni hitükben, elképzeléseikben és erőt adni nekik a terveik megvalósításához, melyre a korábbi kutatások alkalmával is volt pozitív példa. A könyvvel egy értékleltárat biztosítunk a helyiek számára, egy pillanatfelvételt a jelenből, melyben felhívják a figyelmet a még meglévő értékekre és a már elmúltakra is – tette hozzá.
 
Pócs János országgyűlési képviselő röviden bemutatta a térség fontosabb településeit. Elsőként külön köszöntette a Heves megyeieket, kiemelve, hogy Csányon született és töltötte gyermekkorát, és ezen gyökereit sosem hagyja el. Sorra került a rendezvénynek otthont adó Jászkisér, felhozva annak felekezeti különlegességét (ti. a református közösség nagyobb létszámú mint a katolikusok) ugyanakkor közöttük meglévő kölcsönös megbecsülést, Tiszasüly, amit turisztikai paradicsomként jellemzett, Jászszentandrás, amelynek esetében a település szépsége, fürdője és a külföldiekkel szemben tanúsított vendégszeretét említette, valamint Jászivány, amely Európa legnagyobb szarvasgombáját adta a világnak. A Képviselő úr arra kérte a megjelenteket, hogy a feltárt értékeket őrizzék és ápolják.
 
Lukácsi György polgármester jászul köszöntette a résztvevőket. Örömét fejezte ki, hogy a Lakitelek Népfőiskola a térséget választotta az értékfeltárásra, külön boldogsággal töltötte el, hogy fiatalok érkeztek a kutatás keretében és érdeklődtek a települések iránt. Külön üdvözölte a Kösöntyű Néptánccsoportot, ehhez kapcsolódva elmondta, hogy maga is táncolt és célja, hogy városban korábban hagyományosan megrendezett néptáncfesztivált életre keltsék.
 
A megnyitóbeszédeket a települések bemutatói követték, melyben a 19 településen talált értékeket, értékőrző személyeket, a települések jelenkori kulturális, gazdasági és turisztikai ismérveit ismertették a kutatók saját tapasztalataik alapján. A kutatásban 37 fő vett részt, köztük hallgatók, PhD hallgatók és egyetemi oktatók Magyarország több egyeteméről.
 
A bemutatót követően a kollégium szakmai vezetője, dr. Dulai Sándor mutatta be röviden az elkészült könyvet. Egy személyes kapcsolódással kezdte a beszédét, miszerint egy hevesi származású kollégiumi szobatársának köszönhetően szerette meg ezt a térségét. Ezt a kötődését erősítette meg a Fél Edit - Hofer Tamás szerzőpáros által az átányi kutatást tartalmazó “Arányok és mértékek a paraszti gondolkodásban” című könyv, amely a falu téeszesítés előtti utolsó évtizedét, életét értékrendjét örökítette meg. Kiemelte, hogy az arányok és mértékek kérdése jelenleg is aktuális tekintettel a környezeti felelősségünkre és társadalmi tisztességre. Felidézte a kutatás ötletét életre hívó egyik beszélgetést, amelynek során a falon a Törőcsik Mari-emlékkiállítás képei néztek rá, és a vele beszélgetők szavaiból is ugyanaz a tisztaság áradt. Ez a kép (is) sarkallta arra, hogy “így tovább”, amely ez esetben azt jelentette, hogy nem szabad beérni a felszín megismerésével, és nem lehet figyelmen kívül hagyni a valóságot. Ezek a célok egybevágnak az Értékfeltáró Kollégiumok céljaival, ezért a kérdőívek mögött is első pillanattól mindig az embert igyekezett a Kollégium munkája során megmutatni.
 
A rendezvényen fellépett a lakiteleki Kösöntyű Néptánccsoport, a Kiskörei Őszidő Hagyományőrző Nyugdíjas Egyesület Népdalköre és Csonka László kömlői cigányprímás is. Mindhárom műsor emlékezetes és lelket melengető volt.
 
A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Kádár Ákos a kondorosi Fehérliliom Népfőiskola igazgatója és Buzás Eszter a Nemzeti Népművelődési Intézet Heves Vármegyei Igazgatóságának igazgatója, aki a megjelent kötet hasznosításával, tovább gondolásával kapcsolatban megbeszélést tartott dr. Dulai Sándor szakmai vezetővel és Fodor Zsolttal Pély alpolgármesterével.
 
Forrás: nepfolakitelek.hu
 
(2023.02.28.)