Árpádsávos Zászló
„Nincs más testvérem, csak magyar.
Ha virrasztok, miatta állok poszton,
csak tőle kérek kenyeret s csak ő,
kivel a kenyeret megosztom”
(Dsida Jenő: Psalmus Hungaricus)
Székely Zászló
MAGYAR SZEMMEL
A MAGYAR ÚTON
A Művelt Tájékozott Emberért Alapítvány
1092 Budapest, Ráday u. 32. I. em. 3.
+36-1-781-3236
info@magyarforum.info
Kérjük, hogy éves adójuk 1%-át ajánlják fel A Művelt, Tájékozott Emberért Alapítványnak-oldalunkért
1%"/
Kedvezményezett alapítvány neve: A Művelt, Tájékozott Emberért Alapítvány

adószáma: 18670275–1–13


Petőfi Sándor mellszobra ékesíti Kömpöc főutcáját

Lezsák Sándor ünnepi beszédében Petőfi Sándor népszerűségének titkát arra vezette vissza, hogy bonyolult versformák helyett egyszerű verseket írt, amelyek nyelvezetükben közel álltak a kor beszélt nyelvstílusához, így könnyen tudtak vele azonosulni az egyszerű emberek is.

Április 27-én, csütörtökön délelőtt a költő születésének 200. évfordulója alkalmából felavatták Lantos Györgyi csongrádi szobrászművész bronzból készült alkotását a település parkjában.
 
Tisoczki László, Kömpöc polgármestere köszöntőjében hangsúlyozta, hogy kistelepülésként a világháborús, illetve az 1956-os emlékhely után már a harmadik köztéri emlékművel gazdagodik a falu. Köszönetét fejezte ki Lezsák Sándor országgyűlési képviselőnek, hogy Kömpöc is részese lehet annak a kezdeményezésnek, amely révén a választókerület valamennyi településén – ahol eddig nem volt – méltó emlékhelye lehet hazánk legismertebb alakjának.
 
Petőfi Sándor mellszobrát Lezsák Sándor, Tisoczki László és Lantos Györgyi leplezték le, majd Gál József római katolikus plébános áldotta meg.
 
Lezsák Sándor ünnepi beszédében Petőfi Sándor népszerűségének titkát arra vezette vissza, hogy bonyolult versformák helyett egyszerű verseket írt, amelyek nyelvezetükben közel álltak a kor beszélt nyelvstílusához, így könnyen tudtak vele azonosulni az egyszerű emberek is. Ezt a gondolatot Petőfi a magyar szabadság összefüggésében is megfogalmazta egyik Arany Jánoshoz írt levelében: „Ha a nép uralkodni fog a költészetben, közel áll ahhoz, hogy a politikában is uralkodjék.” Az Országgyűlés alelnöke szólt a költő két legismertebb költeményéről is. A világ számos táján tanulják a gyerekek az iskolában a Reszket a bokor, mert…, valamint a Szabadság, szerelem című költeményeket, Petőfi költészetével azonosítva a magyarságot.
 
Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzata a Petőfi-emlékév keretében Petőfi és családja, vállalkozói karrier a reformkorban és amit ebből tanulhatunk címmel hirdetett vetélkedőt általános- és középiskolás csapatok részére. Általános iskolás kategóriában az első két fordulót, valamint a döntőt is a kömpöci Szent Ágoston Katolikus Általános Iskola csapata nyerte meg. Kövér Nóra, Márton Sándor, Márton Áron, valamint felkészítő tanárjuk, Czombosné Kocsis Anikó ajándékcsomagot vettek át Lezsák Sándortól.
 
Az ünnepségen közreműködtek a kömpöci óvodások és általános iskolások. Elhangzott Petőfi Sándor Szülőföldemen című verse László Zsófia szavalatában. Kövér Nóra és Jójárt Zsolt Petőfi Sándor Befordúltam a konyhára című megzenésített versére néptáncolt, Hevesi Janka és Márton Sándor a költő életútjából ismertetett részleteket, Márton Áron pedig az Egy gondolat bánt engemet… című költeményt szavalta el.
 
Forrás: leszaksandor.hu
(2023.04.29.)