Árpádsávos Zászló
„Nincs más testvérem, csak magyar.
Ha virrasztok, miatta állok poszton,
csak tőle kérek kenyeret s csak ő,
kivel a kenyeret megosztom”
(Dsida Jenő: Psalmus Hungaricus)
Székely Zászló
MAGYAR SZEMMEL
A MAGYAR ÚTON
A Művelt Tájékozott Emberért Alapítvány
1092 Budapest, Ráday u. 32. I. em. 3.
+36-1-781-3236
info@magyarforum.info
Kérjük, hogy éves adójuk 1%-át ajánlják fel A Művelt, Tájékozott Emberért Alapítványnak-oldalunkért
1%"/
Kedvezményezett alapítvány neve: A Művelt, Tájékozott Emberért Alapítvány

adószáma: 18670275–1–13


A HIT ÉS ERKÖLCS HANGJA

Ferenc pápa háromnapos magyarországi útjának minden állomásán szólt a keresztényekhez és minden jóakaratú emberhez.
 
Közvetlen stílusa, szókimondása, a gyermekek, az elesettek, a gyámolításra szorulók iránti őszinte figyelme megindító volt.
 
A fiataloknak párbeszédes formában tartott előadása óriási sikert aratott.
 
A teljes három nap felemelő volt. Büszkeséggel tölthet el minden magyar embert, hogy Ferenc pápa és a magyar kormány tökéletes egyetértésben van a legmeghatározóbb kérdésekben.
 
A fotók és a kiadott közlemények tanúsága szerint meghitt hangulatban, békében, barátságban és szeretetben zajlott a miniszterelnökkel való találkozó és a négyszemközti megbeszélés is. Orbán Viktor néhány nemes ajándékot adott át Ferenc pápának, s a Szentatya szintén ajándékkal kedveskedett a miniszterelnök kicsi unokáinak.
 
A Szentatya üzenete a világ és Európa számára egyértelmű: BÉKE és még néhány sarkalatos kérdésben is állást foglalt.
 
1. a szomszédunkban dúló háború kiterjedésének megakadályozása, a felek tárgyalóasztalhoz kényszerítése
2. a gendernek, mint az ideológiai gyarmatosítás alantas útjának elvetése
3. az élet valóságának előtérbe helyezése (abortuszhoz való joggal való dicsekvés és visszaélés helyett)
4. emberközpontú Európa építése
5. harmóniára törekvés
6. Európa ne nyomja agyon a tagállamokat
7. vegyen tudomást a népek életéről
8. minden érdek szem előtt tartásával döntsön
9. háború szólistáival szemben a magyar Parlament előtt tartott szentmisén arra kérte Szűz Máriát, öntse a béke vágyát a népek vezetőinek szívébe!
 
Magyarul búcsúzott a Kossuth Lajos téren összegyűlt hívek hatalmas seregétől:
Isten, áldd meg a magyart!
 
Ezt hallottam a saját fülemmel és láttam a saját szememmel.
 
Ezzel szemben azt írja a bbc.com, a reuters.com és a nytimes.com, hogy Ferenc pápa kemény hangon beszólt Orbánnak, élesen figyelmeztette a kormány képviselőit.
Ezután önmagukat meghazudtolva sajnálkoznak:
 
ORBÁN KEZÉRE JÁTSZIK FERENC PÁPA!

Tudják ők, hogy miért szűkölnek.
Mert ez a találkozó így, igen nagy jelentőséggel bír.
 
Papolczy Gizella