Árpádsávos Zászló
„Nincs más testvérem, csak magyar.
Ha virrasztok, miatta állok poszton,
csak tőle kérek kenyeret s csak ő,
kivel a kenyeret megosztom”
(Dsida Jenő: Psalmus Hungaricus)
Székely Zászló
MAGYAR SZEMMEL
A MAGYAR ÚTON
A Művelt Tájékozott Emberért Alapítvány
1092 Budapest, Ráday u. 32. I. em. 3.
+36-1-781-3236
info@magyarforum.info
Kérjük, hogy éves adójuk 1%-át ajánlják fel A Művelt, Tájékozott Emberért Alapítványnak-oldalunkért
1%"/
Kedvezményezett alapítvány neve: A Művelt, Tájékozott Emberért Alapítvány

adószáma: 18670275–1–13


A LIBERALIZMUS NEVELTJEI SZÉTDÚLJÁK A TÁRSADALOM ALAPEGYSÉGÉT

Márton Áron erdélyi püspök gondolatai a családról

Amint a családban a szülők és gyermekek összetartoznak, és meghatározott közösséget alkotnak, úgy a gyermekek gyermekei, a nemzedékek egymásból kibomló számtalan sora és köre is összetartozik és valóságos egységet alkot. Nem képzelődés tehát, nem pusztán érzelem avagy kegyeletes emlékezés, hogy a közös ősöktől való származás élet- és sorsközösséget jelent. (1937.)
 
A liberálisoknál az erkölcsöket a korlátlan szabadság szabályozza és nem isteni normák. A liberalizmus neveltjei tartsák meg a múlt század nagyképű felvilágosodottságát maguknak. A nép szikla, amelyre egy nemzet élete biztosan épül. Minden nép annyit ér, amennyi értéket saját magából ki tud termelni. S addig él, amíg életét saját erejével tudja táplálni. (1933.)
 
A család az a legelső, ősközösség, melyből az emberiség élete fakad. Az egyes emberé, de a népeké is, a testi élet, de a szellem-erkölcsi élet is. Az egymásra következő nemzedékek sora innen bomlik elő, és végeredményben itt sűrűsödik össze az emberiségnek minden küzdelme és győzelme, minden szenvedése és öröme, minden fáradsága és lendülete. (1937.)
 
A liberalizmus teljesen szétdúlta a társadalom alapegységét, a családot; gazdasági téren hirdetett és alkalmazott szabad versenyével meghizlalta az élelmesek kis csoportját; és a technikai fejlődés szédítő fokán megszégyenítő nyomorba döntötte a túlnyomó többséget. (1994.)
 
Forrás: Erdélyi Iskola – V. évf., 1937/38, 1-2. szám, 1-2 old., ersekseg.ro
(2023.09.14.)