Árpádsávos Zászló
„Nincs más testvérem, csak magyar.
Ha virrasztok, miatta állok poszton,
csak tőle kérek kenyeret s csak ő,
kivel a kenyeret megosztom”
(Dsida Jenő: Psalmus Hungaricus)
Székely Zászló
MAGYAR SZEMMEL
A MAGYAR ÚTON
A Művelt Tájékozott Emberért Alapítvány
1092 Budapest, Ráday u. 32. I. em. 3.
+36-1-781-3236
info@magyarforum.info
Kérjük, hogy éves adójuk 1%-át ajánlják fel A Művelt, Tájékozott Emberért Alapítványnak-oldalunkért
1%"/
Kedvezményezett alapítvány neve: A Művelt, Tájékozott Emberért Alapítvány

adószáma: 18670275–1–13


A bodajki Mindenkor Segítő Szűz Mária-kegyhely temploma basilica minor rangot kapott

Ismerte ennek a helynek a különlegességét Prohászka Ottokár, Magyarország apostola és tanítója, aki gyakran jött ide erőt gyűjteni, békére lelni. Tudta ezt Mindszenty József bíboros is, aki 75 évvel ezelőtt azért érkezett ide, hogy a Mária-esztendőben az utolsó nagy beszédét elmondja a Bodajkon összegyűlt sokezres hívőközösség előtt.

Erdő Péter bíborossal, Michael W. Banach apostoli nunciussal, Spányi Antal püspökkel ünnepelték szeptember 17-én Bodajkon a Mária-napi főbúcsúban a kegytemplom basilica minor rangra emelését, 75 évvel azután, hogy Mindszenty József beszédet mondott a kegyhelyen.
 
A bodajki Mária-napi főbúcsúra szeptember 17-én, vasárnap már kora reggel érkeztek gyalogosan, autókkal és buszokkal a zarándokok, hogy együtt emlékezzenek meg a 75 évvel ezelőtti eseményre, amikor Mindszenty József bíboros harmincezer ember előtt mondta el az egyik utolsó, nyilvános beszédét a letartóztatása előtt. A mostani ünnepen került kihirdetésre, hogy Ferenc pápa döntése a bodajki Mindenkor Segítő Szűz Mária-kegytemplomot kisbazilika, azaz basilica minor rangra emelte.
 
Az ünnepi szentmise főcelebránsa és szónoka Erdő Péter bíboros, prímás volt. Koncelebrált Michael W. Banach apostoli nuncius, Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök, Mórocz Tamás, a kegyhely plébánosa és az ország különböző pontjairól érkező papok. A szentmisén jelen volt a két egykori gyermek, akik 1948-ban, ötéves korukban köszöntötték Mindszenty József bíborost Bodajkon.
 
A szentmise elején Mórocz Tamás plébános köszöntötte Erdő Péter bíborost, Michael W. Banach nunciust és Spányi Antal megyéspüspököt. Örömét fejezte ki jelenlétükért a kegyhely atyái, munkatársai és hívő közösség nevében. „Az Önök személyében valóságosan megjelent az Egyház számunkra, az együtt ünneplés kegyelme megéreztette velünk, milyen jó az egy test közösségében, Krisztusban egységben lennünk ezen a szent és történelmi helyen” – mondta, majd megköszönte Erdő Péter bíborosnak, hogy szentéletű elődje, Mindszenty József emlékére eljött a zarándokok közé és mély tanításával gazdagította őket. Mórocz Tamás háláját fejezte ki Michael W. Banach segítségéért, hogy kegyhelyük méltó múltjához illően megkaphatta a pápai elismerést, a kisbazilika rangot. Spányi Antal püspöknek pedig azért mondott köszönetet a bodajki plébános, mivel nap,mint nap kézzelfoghatóan érezheti főpásztori szeretetét, és szívén viseli a Székesfehérvári Egyházmegye legfőbb búcsújáróhelyének sorsát.
 
Spányi Antal püspök örömét fejezte ki, hogy Ferenc pápa meghallgatta kérésüket, és az ősi kegyhely, amely az egész magyarországi egyház egyik fontos zarándokhelye, kisbazilika rangot kapott. A püspök emlékeztetett: mindannyian tudják, hogy a kegyelem összesűrűsödik, a hívek imádsága, az átimádkozott évtizedek, évszázadok kegyelmi nyomot hagynak, és ezt a hívők megtapasztalják, ezzel találkoznak. Bodajk ilyen hely – jelentette ki Spányi Antal, és emlékeztetett, hogy ide járt imádkozni István király a családjával, és kereste az utat Mária által, az ő segítségét kérte, hogyan vezesse népét Krisztus hitére, hogyan tudja a magyarságot az élet felé terelni. „Tudta ennek a helynek a különleges mivoltát Prohászka Ottokár is, Magyarország apostola és tanítója, aki gyakran jött ide erőt gyűjteni, békére lelni. Tudta ezt Mindszenty József bíboros is, aki 75 évvel ezelőtt azért érkezett ide, hogy a Mária-esztendőben az utolsó nagy beszédét elmondja a Bodajkon összegyűlt sokezres hívőközösség előtt” – mondta Spányi Antal püspök, majd megkérte Michael W. Banach nunciust, hogy hirdesse ki a Szentatya döntését a basilica minor cím odaítéléséről a bodajki Segítő Szűz Mária-kegyhely számára.
 
A nuncius kiemelte, a basilica minor egy tiszteletbeli cím, amelyet a pápa különösen fontos katolikus egyházi épületeknek, templomoknak adományoz. Ennek célja, hogy erősítse az adott templom kötődését Róma püspökéhez, és kiemelje jelentőségét az egyházmegyében. Rámutatott, hogy a kisbazilika címhez kiváltságok is kapcsolódnak: a hívek teljes búcsút nyerhetnek, és a pápai jelkép, a keresztbe tett kulcsok, használható a bazilika pecsétjén, berendezési tárgyain és zászlóin.
 
Michael W. Banach arra is kitért, hogy Isten nem egy halott kövekből álló templomban akar velünk lakni, hanem élő kövekből álló templomban, Mi, megkeresztelt keresztények vagyunk Isten temploma. Isten rajtunk keresztül akar jelen lenni a világban, az emberek között. Testvéri szeretetünknek kell tanúságot tennie az ő jelenlétéről és szeretetéről. A nuncius aláhúzta: mi, az Egyház, arra kaptunk küldetést, hogy tanúságot tegyünk Isten jelenlétéről a mindennapi életünkben. „A pápa elismeri a Segítő Szűz Mária-kegyhely jelentőségét. Gratulálok! Ugyanakkor a pápa küldetést ad önöknek. Ma, ezen a Máriának szentelt kegyhelyen azt az igazságot akarjuk ünnepelni, hogy misszióra vagyunk hivatottak, és hogy Mária anyánk ott van számunkra, mint az Egyház élete ezen részének Édesanyja” – jelentette ki az apostoli nunicus.
 
Forrás: magyarkurir.hu
 
(2023.09.17.)