Árpádsávos Zászló
„Nincs más testvérem, csak magyar.
Ha virrasztok, miatta állok poszton,
csak tőle kérek kenyeret s csak ő,
kivel a kenyeret megosztom”
(Dsida Jenő: Psalmus Hungaricus)
Székely Zászló
MAGYAR SZEMMEL
A MAGYAR ÚTON
A Művelt Tájékozott Emberért Alapítvány
1092 Budapest, Ráday u. 32. I. em. 3.
+36-1-781-3236
info@magyarforum.info
Kérjük, hogy éves adójuk 1%-át ajánlják fel A Művelt, Tájékozott Emberért Alapítványnak-oldalunkért
1%"/
Kedvezményezett alapítvány neve: A Művelt, Tájékozott Emberért Alapítvány

adószáma: 18670275–1–13


Ismét napirenden az állami építési beruházási törvény

Háromnapos ülést tart a héten az Országgyűlés, amely kedden ismét tárgyalja az állami építési beruházások rendjéről szóló törvényt, amelyet a köztársasági elnök a jogszabály júliusi elfogadása után normakontrollra küldött.

Az ülés 13 órakor napirend előtti felszólalásokkal kezdődik, majd a napirend elfogadása után közel három órán keresztül interpellációk, azonnali kérdések és kérdések hangzanak el.
 
Vita lesz a törvényalkotási bizottság módosító javaslatáról és jelentéséről, amelyet az állami építési beruházási törvényhez nyújtott be. A még júliusban elfogadott jogszabályt Novák Katalin államfő nem írta alá, hanem előzetes normakontrollra az Alkotmánybírósághoz küldte.
 
  A testület szerint alaptörvény-ellenes a ki nem hirdetett szabályozás, mert a jogalkotó általános felhatalmazást adott a törvénytől való eltérésre, ám nem beazonosítható, hogy pontosan mely szabályok alól, milyen feltételek mentén enged eltérést, így a miniszteri hatáskör terjedelme, korlátai nem tisztázottak, a polgárok számára nem megismerhetők, nem kiszámíthatók.
 
A most benyújtott módosító indítvány a törvényalkotási bizottság szerint megfelel az Alkotmánybíróság döntésének: egyes konkrétan meghatározott kötelezettségek alól adhatna mentesítést a kormány az állami beruházás egyes meghatározott szereplőinek.
 
Két törvényjavaslat bizottsági jelentését és összegző módosító javaslatát is megvitatja a parlament. A magyar építészet napjáról szóló határozati javaslat alapján december 16., Kós Károly születésének napja lenne a magyar építészet napja. Tárgyalják az állam működésének további egyszerűsítésével összefüggő rendelkezésekről szóló előterjesztést is, amely 78 törvény módosításával az állam vállalkozásokkal szembeni, felesleges és szükségtelen intézkedéseinek leépítését célozza.
 
Forrás: mti.hu
(2023.10.24.)