Árpádsávos Zászló
„Nincs más testvérem, csak magyar.
Ha virrasztok, miatta állok poszton,
csak tőle kérek kenyeret s csak ő,
kivel a kenyeret megosztom”
(Dsida Jenő: Psalmus Hungaricus)
Székely Zászló
MAGYAR SZEMMEL
A MAGYAR ÚTON
A Művelt Tájékozott Emberért Alapítvány
1092 Budapest, Ráday u. 32. I. em. 3.
+36-1-781-3236
info@magyarforum.info
Köszönjük, hogy éves adójuk 1%-át A Művelt, Tájékozott Emberért Alapítványnak ajánlották fel!
1%"/
JUBILEUM A FERENCESEKNÉL, 800 ÉVES A REND MEGERŐSÍTETT REGULÁJA

A ferences nagycsalád november 29-én Rómában, a Lateráni Bazilikában ünnepli a megerősített regula jóváhagyásának 800. évfordulóját. A nagycsalád tagja a Ferences Világi Rend, melynek miniszter generálisa, a magyar Kauser Tibor (fotón) is részt vesz a római ünnepségen.
 
III. Honorius pápa 1223. november 29-én, éppen a Lateránban erősítette meg a Szent Ferenc által neki átadott regulát, majd megbízatásként adta vissza neki és testvéreinek.
Ferenc pápa nyolcszáz évvel később, mint az Egyház megbízatását, adja át nekünk a regulát, hogy a világban élve éljük az evangéliumot és tanúságot tegyünk róla.
 
A Regula fejezeteinek ünnepélyes felolvasását rövid elmélkedések és tanúságtételek kísérik majd, végül De Donatis bíboros, a lateráni bazilika főpapja olvassa fel Ferenc pápa különleges üzenetét, amelyet erre az alkalomra írt.
 
A Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány szerdán 800 percen keresztül az online térbe emeli a ferencesek reguláját. – Elsősorban hálát adnak érte és Szent Ferenc életéért, példájáért; közösen tanulmányozzák és tannak belőle.
 
Reggel 8 órától 21 óra 20 percig minden órában a Ferences Rendtartomány és a Ferences Család valamelyik közösségéből olvasnak fel a regulából, a regulához írt kommentárokból, Szent Ferenc életrajzából részleteket.
 
A Ferences Világi Rend 11.30 és 12.30 között vesz részt a felolvasásban.
A rend miniszter generálisa, Kauser Tibor piliscsabai építészmérnök.  Az elnökség közvetlenül a Szentszék alá van rendelve, ezért lehetőség szerint minden évben találkozójuk van az államtitkársággal, magával a bíboros államtitkárral, valamint a kongregációval, annak prefektusával, titkárával.
 
Az Egyház munkájában vagy akár politikájában is támaszkodik a világiakra, hiszen száztizenhat országban vannak jelen. Kánonjogi szempontból a harmadrendek közé tartoznak, ez a világi hívők nyilvános társulása.
 
A Ferences Világi Rend nem szerzetesrend, fogadalmuk az evangéliumi életre, és nem a tisztaság, szegénység és engedelmesség hármasára szól. Magyarországon mintegy negyven közösségük van, 450-500 taggal.
 
A Ferences Világi Rend minden olyan hívő előtt nyitott, aki nem kötelezte el magát véglegesen más szerzetesi intézményben, vagy a megszentelt élet egy másik intézményében. Így világi emberek és egyházmegyés papok egyaránt lehetnek tagjai.
A rendbe való belépés az ismerkedéssel kezdődik, ezt követheti a rendbe való befogadás, majd a - legalább egy éves időtartamú - kezdeti képzés (újoncképzés vagy noviciátus). A jelölt szándékának és a helyi közösség tanácsának egybehangzó véleménye esetén a kezdeti képzést egy évre szóló, majd végleges fogadalom (az evangéliumi életre tett, életre szóló ígéret) követheti. Az egyéves fogadalom a szándékukban bizonytalan testvérek számára legfeljebb kétszer ismételhető.
Az elköteleződés ezen az úton természetszerűleg végleges.
Ugyanígy meg nem szűnő feladatot és felelősséget jelent a testvérek folyamatos képzése, önképzése is.
 
Forrás: fvr.hu
(2023.11.28.)