Árpádsávos Zászló
„Nincs más testvérem, csak magyar.
Ha virrasztok, miatta állok poszton,
csak tőle kérek kenyeret s csak ő,
kivel a kenyeret megosztom”
(Dsida Jenő: Psalmus Hungaricus)
Székely Zászló
MAGYAR SZEMMEL
A MAGYAR ÚTON
A Művelt Tájékozott Emberért Alapítvány
1092 Budapest, Ráday u. 32. I. em. 3.
+36-1-781-3236
info@magyarforum.info
Köszönjük, hogy éves adójuk 1%-át A Művelt, Tájékozott Emberért Alapítványnak ajánlották fel!
1%"/
Lezárult a Sinkovits Imre Kollégium

A Sinkovits Imre Kollégium idei utolsó és egyben záróalkalmára 2023. december 1. és 3. között került sor a Hungarikum Ligetben.

2021 egy álom megvalósulásának éve volt, amikor a Lakiteleki Népfőiskola és az Ifjú Konzervatívok a Nemzetért Egyesület (IKoN) által rendezett Sinkovits Imre Kulturális Kollégium létrejött. Ez a kezdeményezés egy mélyreható, kétéves utazást indított, melynek középpontjában a magyar identitás populáris kultúrán keresztüli megismerése állt.
 
Az előadások és műhelymunkák tematikája széleskörű volt, a film- és színművészet, kortárs próza, irodalom és nyelv kapcsolatától kezdve, a kultúrafinanszírozás és a magyar kulturális viták aktuális kérdéseinek elemzéséig terjedt.
 
Különös hangsúlyt kaptak a szakmai vezetők, Nagy Dóra politológus és Biró István történész egyéni nézőpontjai és módszertanai. Kutatási tervükben a tematikákat gondosan felépítették, melyeket szakértők bevonásával finomítottak.
 
A negyedévente megrendezett találkozók alkalmával fontos szerepet kapott a filmek megtekintése és elemzése, különösen azok, amelyek Sinkovits Imréhez vagy egy, az adott hétvégén kiemelt témához kötődtek. Az előadók válogatásánál figyelembe vettük, hogy az érintett területek horizontális és vertikális elemzésében segítségükre legyenek, így biztosítva a program sokrétűségét és mélységét.
 
A Sinkovits Imre Kulturális Kollégium szoros partnere volt ezen két év alatt a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Levéltár, melynek munkatársai által bemutatott előadások történeti kontextusba helyezték az általunk közösen feldogozott Sinkovits Imre szereplével készült filmeket.
 
A szombati napon került sor a kollégium szakmai munkájának összegzésre, és a kollégiumvezetők által írt „Függönyt fel” című könyv bemutatójára is. Nagy Dóra és Biró István összefoglalták a több mint kéttucat vendégelőadó és számtalan műhelymunka során kialakult egységes identitás és kultúraképet, amely a kötetben került bemutatásra. Meglátásunk szerint a kultúra befogadás tudatosságának növelése, az aktív figyelem és a tartalmak kontextus alapú vizsgálata létfontosságú, ha magyar identitásunkat meg akarjuk őrizni a jövőben is.
 
A kétéves munkának a köteten kívül a Hungarikum Ligetben felállított kopjafa állít emléket, mely Szabó Imrefia Béla alkotása. Az avatáskor a Kollégium tevékenységét méltatta Lezsák Sándor. A Népfőiskola Alapítvány kuratóriumi elnökének szavai szerint, az ilyen kollégiumok jelentik az alapját egy olyan társadalomnak, melyben stabilan őrizhetjük értékeinket a jövő kihívásival szemben is.
 
A kollégisták ezt követően még egy kötetlen kerekasztalbeszélgetésen vehettek részt a RETÖRKI munkatársaival és a kollégiumvezetőkkel.
 
A program során a résztvevők egy intellektuális fórum részesei lehettek, ahol lehetőségük nyílt a tudás bővítésére, vitákra és a magyar kulturális örökség megismerésére. Sinkovits Imre szavai, melyek szerint a hűség kötelez minket örökségünkhöz, a kollégium alapértékeit határozták meg.
 
 
ikonnf.hu
(2023.12.05.)