Árpádsávos Zászló
„Nincs más testvérem, csak magyar.
Ha virrasztok, miatta állok poszton,
csak tőle kérek kenyeret s csak ő,
kivel a kenyeret megosztom”
(Dsida Jenő: Psalmus Hungaricus)
Székely Zászló
MAGYAR SZEMMEL
A MAGYAR ÚTON
A Művelt Tájékozott Emberért Alapítvány
1092 Budapest, Ráday u. 32. I. em. 3.
+36-1-781-3236
info@magyarforum.info
Köszönjük, hogy éves adójuk 1%-át A Művelt, Tájékozott Emberért Alapítványnak ajánlották fel!
1%"/
Ma, Szent Család ünnepén az Egyház azt szeretné kiemelni, hogy a Fiú családban érkezett közénk

A Jézus, Mária és József alkotta szent család iránti tisztelet több évszázados múltra tekint vissza, melyet XIII. Leó pápa vezetett be 1893-ban. XV. Benedek pápa 1921-ben az egész világegyház számára előírta a Szent Család megünneplését.
 
A karácsonyi ünnepkörbe tartozó emléknap, a karácsony misztériumáról való további elmélkedésre szólítja fel a hívő közösséget, rávilágítva a család fontosságára, példaként állítva a Názáreti Szent Családot minden keresztény család számára.
 
Ezen a vasárnapon a templomokban, a szentmise keretében a lelkiatyák a családokért imádkoznak és megáldják a gyermekeket a templomban felállított betlehemi jelképek előtt.
 
A családok, akik beengedik a családjaikba Istent, együttes erővel leküzdik a nehézségeket.
 
Az édesanyák bizalommal fordulhatnak Máriához, az égi édesanyához. József, a családfő alakja erőt és biztonságot sugároz, bár az evangéliumban rejtve marad a személye. Ez a rejtettség, az Istenbe vetett csendes és mély, feltétlen bizalom lehet a családapák erénye.
 
Szent II. János Pál szerint az a család, amelyik együtt imádkozik, együtt is marad.
 
Ima a családokért
Istenünk, te ragyogó példaképnek
állítod elénk a Szent Családot.
Segíts, hogy nyomukban járjunk,
gyakoroljuk a családi élet erényeit,
mindig egyek maradjunk a szeretetben,
és így atyai házadban örvendezzünk
örök jutalmadnak.
Krisztus a mi Urunk által.
Amen.
 
(Forrás: Felvidék.ma)
 
(2023.12.30.)