Árpádsávos Zászló
„Nincs más testvérem, csak magyar.
Ha virrasztok, miatta állok poszton,
csak tőle kérek kenyeret s csak ő,
kivel a kenyeret megosztom”
(Dsida Jenő: Psalmus Hungaricus)
Székely Zászló
MAGYAR SZEMMEL
A MAGYAR ÚTON
A Művelt Tájékozott Emberért Alapítvány
1092 Budapest, Ráday u. 32. I. em. 3.
+36-1-781-3236
info@magyarforum.info
Kérjük, hogy éves adójuk 1%-át ajánlják fel A Művelt, Tájékozott Emberért Alapítványnak-oldalunkért
1%"/
Kedvezményezett alapítvány neve: A Művelt, Tájékozott Emberért Alapítvány

adószáma: 18670275–1–13


A Nemzeti Fórum méltó őrzője és bátor folytatója a lakiteleki találkozó hagyományának

20 éves a Nemzeti Fórum Egyesület

Lezsák Sándor, a Nemzeti Fórum elnöke beszédében a régi mondást idézte: „Vagyunk, akik voltunk és leszünk, akik vagyunk!

2024. március 23-án, szombaton tartotta országos gyűlését a Nemzeti Fórum Egyesület Lakiteleken, a Hungarikum Ligetben, ahol a Nemzeti Fórum Egyesület 20., és az Ifjú Konzervatívok a Nemzetért Egyesület (IKON) 10. születésnapját is megünnepelték.
A Nemzeti Fórum Egyesületet Lezsák Sándor vezetésével, az MDF-ből kizárt, és a kizárások miatt kivált egykori országgyűlési képviselők 2004-ben alapították, míg az IKON 2014-ben Dabason, a Nemzeti Fórum Országos Gyűlésén jelentette be megalakulását.

A Nemzeti Fórumot Orbán Viktor miniszterelnök úr levélben köszöntötte: 

„Megtisztelő számomra, hogy a Nemzeti Fórum tagjait e jeles alkalmon, politikai közösségük megalakulásának huszadik évfordulóján köszönthetem.

Két évtizeddel ezelőtt egy jobb sorsra érdemes párt úgy döntött, hogy önként elvágja magát attól a hagyománytól és értékrendtől, amely addig éltette. A gyökerét vesztett növény elszáradt, de az elmetszett tövön új, életerős hajtás jelent meg, majd terebélyes fává növekedett. Ha néhány mondatban kellene elbeszélni, akkor így szólna az Önök eredettörténete, viszont a benne foglalt örömhír messze túlmutat közösségük, de még Magyarország határain is. Azt üzeni, hogy hiába járja Európát ma a baltások hada, pusztítva és romba döntve mindazt, ami számunkra értéket jelent, de erősebb a baltánál a fa.   

A Nemzeti Fórum méltó őrzője és bátor folytatója a lakiteleki találkozó hagyományának, amely nekünk, nemzeti politikusoknak régtől fogva azt a szellemi forrást jelenti, ahová időről időre visszatérhetünk erőt és ihletet meríteni. Így volt ez 19 évvel ezelőtt is, amikor erős szövetséget kötöttünk, amihez rendületlen hittel és elkötelezettséggel tartjuk magunkat, mert most is azt valljuk: csak egyesült erő az, mit megtörni nem lehet. Ezért nekünk ma is közös erővel kell védenünk a hazát.”   

Lezsák Sándor, a Nemzeti Fórum elnöke beszédében a régi mondást idézte: „Vagyunk, akik voltunk és leszünk, akik vagyunk!” Ebben a mondatban benne van a múltunk, jelenünk és a jövőnk is, és ezt a jövőt most itt látom magam előtt – amikor itt a Nemzeti Fórum küldötteire és tagjaira nézek – tette hozzá. 
A mi jelenlétünk a Kárpát-medencében búvópatak, mi mindig megtaláltuk a magunk lehetőségeit: dolgozunk, és nem csak a Nemzeti Fórumban, de ott vagyunk a Bethlen Gábor Alapítvány, a Mindszenty Társaság, a Kölcsey Körök, az Értékfeltáró Kollégiumok, vagy épp a Hungarikum Bizottság munkájában. Nem csak ott vagyunk, részt veszünk a munkában, de látjuk is az egészet, és meg kell mondjam: derűlátó ember vagyok – tette hozzá Lezsák Sándor elnöki beszámolója végén.    

Az Elbeszélt történelem – Bíró Zoltán című kötetről Szekér Nóra, a könyv szerkesztője, az ÁBTL tudományos munkatársa és Riba András László, a RETÖRKI levéltár- és szakmafejlesztési igazgatója vezetett beszélgetést Bíró Zoltánnal, az MDF első elnökével.

A tanácskozáson hangsúlyos szerepet kapott a közelgő önkormányzati és európai parlamenti választás, amellyel kapcsolatban Lenkei Róbert, a Bács-Kiskun Vármegye 4. számú választókerület kabinetfőnöke tartott átfogó előadást. Beszédében kiemelte: a Nemzeti Fórumnak közel félszáz jelöltje van, akik vagy önállóan, vagy a Fidesz–KDNP-vel közösen indulnak a választásokon.     

Az Ifjú Konzervatívok a Nemzetért Egyesület elmúlt tíz esztendejéről Nagy Dóra, az IKON elnöke vetített képes beszámolóval készült. 

Lezsák Sándor, a Nemzeti Fórum elnöke zárszavában emlékeztetett: a Nemzeti Fórum egy mozgalom, amely a maga lehetőségeivel, különféle területeken próbál közösségeket alakítani, formálni, mozgósítani, megszólítani, bevonni – egy mozgalom, ami pártjogosítványokkal rendelkezik, hiszen tagjai vannak és lesznek az országgyűlésben, megyei közgyűlések, települések/önkormányzatok élén, a társadalom és a Nemzeti Fórum képviseletében. 
Ennek a közéleti, szellemi jelenlétnek egy kis szeletét hivatottak bemutatni a délután sorra kerülő könyvbemutatók és fórumok, amelyeket Závogyán Magdolna kultúráért felelős államtitkár előadása nyit majd meg – tette hozzá a Nemzeti Fórum elnöke.

Az országos gyűlés elfogadta az elnöki és a pénzügyi beszámolót.

A Nemzeti Fórum Országos Gyűlésén Závogyán Magdolna kultúráért felelős államtitkár beszédében kiemelte: a magyar közösségnek állapotbeli kötelezettsége van, és így van ez a magyar kultúrával is. A kultúra elengedhetetlen, ha meg akarjuk érteni a magyarságot, ami jellemez minket, mint nemzetet, és ebben az elköteleződésben kiemelt szerepe van a kisközösségeknek. 

A kultúra területén megtaláljuk a hívást a néptáncban, a népdalok világában, a tárgyalkotó népművészetben és erre a hívásra válaszolnunk kell. Fontos, hogy legyen egy ember a legkisebb településeken is, aki foglalkozik a közösségekkel – pl.: színjátszókörök, szakkörök, olvasóegyletek – kulturális szakemberként. 

Závogyán Magdolna beszédében kitért a közösségi művelődés, a közgyűjtemények (könyvtárak, levéltárak), valamint az alkotóművészet (festészet, szobrászat) és az előadóművészet (zene, tánc, színház) helyzetére, és megerősítette a Nemzeti Fórum hitvallását: „Ember nélkül semmi sem lehetséges, intézmény nélkül semmi sem tartós”.   

Magyarország Kormánya sokat tesz a kulturális feladatellátás vidéki központjaiért, intézményeiért – zárta beszédét az államtitkár. 

A délutánt könyvbemutatók és fórumok jellemezték. 

Bemutatásra került a RETÖRKI több kiadványa: Nagymihály Zoltán – Strausz Péter (szerk.): Helmut Kohl és Közép-Európa; a RETÖRKI Források sorozat; a Rendszerváltó Szemle folyóirat VIII. évfolyamának lapszámai; Szécsi Árpád: Rendszerváltó mozgalom című kötete. A beszélgetés résztvevői: Nyári Gábor, a RETÖRKI ügyvezető igazgatója, Strausz Péter, a RETÖRKI tudományos igazgatója, valamint Pálinkás Barnabás, a RETÖRKI levéltár- és szakmafejlesztési igazgatóhelyettese, Nagymihály Zoltán, a RETÖRKI tudományos segédmunkatársa és Szécsi Árpád politológus.

Ezt az alábbi kötetek bemutatása követte, megjelent szerzőikkel: Kelemen András: Út a szemedben, cél a szívedben I.; Felföldi Zoltán: Radikálisan konzervatív; Nagy Dóra – Biró István: Függönyt fel!; Kasznár Attila: A terrorizmus Dél-Ázsiában.

Budapest, 2024. március 23.


Forrás: lezsaksandor.hu
(2024.03.25.)