Árpádsávos Zászló
„Nincs más testvérem, csak magyar.
Ha virrasztok, miatta állok poszton,
csak tőle kérek kenyeret s csak ő,
kivel a kenyeret megosztom”
(Dsida Jenő: Psalmus Hungaricus)
Székely Zászló
MAGYAR SZEMMEL
A MAGYAR ÚTON
A Művelt Tájékozott Emberért Alapítvány
1092 Budapest, Ráday u. 32. I. em. 3.
+36-1-781-3236
info@magyarforum.info
Kérjük, hogy éves adójuk 1%-át ajánlják fel A Művelt, Tájékozott Emberért Alapítványnak-oldalunkért
1%"/
Kedvezményezett alapítvány neve: A Művelt, Tájékozott Emberért Alapítvány

adószáma: 18670275–1–13


TÜRKSOY - KAZAH-MAGYAR ORSZÁGISMERETI TÁBOR A LAKITELEKI HINGARIKUM LIGETBEN

A kazah-magyar országismereti táborba ellátogatott a Kazah Köztársaság képviseletében Abdrasov Zsanibek rendkívüli és meghatalmazott nagykövet. Emellett egy előadás keretében – Mándoky Ongajsa meghívásának eleget téve – Gál András mutatta be a Barsz Magyar-Kazah Alapítvány megalakulását és elmúlt három évtized munkáját.

Az első kazah-magyar országismereti tábort 2015-ben szervezték Lakiteleken a Keleti Nyitás műfordítói és országismereti tábor keretében. A kezdetektől fogva a program szakmai vezetője: Dr. Somfai Kara Dávid (tudományos főmunkatárs, Néprajztudományi Intézet, BTK ELKH).

A tábor nem előzmény nélküli, ugyanis a Lakitelek Népfőiskola 2009-2010 között otthont adott Mándoky Kongur István, világhírű magyar nyelvész, turkológus nevét viselő kollégiumnak is. A 2 éves képzés alatt a diákok megismerkedhettek Kazahsztánnal, a kazah kultúrával és történelemmel, továbbá Mándoky Kongur István munkásságával is.

A nyári táborba Kazahsztánnal foglalkozó, kazah nyelven szívesen tanuló diákok jelentkezését várják Magyarország különböző egyetemeiről. A program keretében a hallgatók megismerkedhetnek Kazahsztánnal, a kazah történelemmel és népi kultúrával. A táborban alapozó nyelvi képzés is folyik. A táborban évek óta tanít Mándoky Ongajsa, illetve a korábbi években Rausangül Mukuseva (SZTE Altajisztika tanszék kazah nyelvi lektora) is részt vett a munkában. Több alkalommal tartott előadást Agócs Gergely (népzenész, népzenekutató) és Sántha István (etnológus, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Néprajztudományi Intézetének tudományos főmunkatársa) is. Mellettük több anyanyelvi oktató is tartott már előadást vagy segítette a nyelvoktatást, mint például Babakumar Khinayat és Buharbáj Kuralaj oktató.

A program célja, hogy keretet biztosítson a kazah nyelv és kultúra átfogóbb tanulmányozására. Napjainkban erre kevés lehetőség adódik a hazai oktatási intézményekben. A tábor törekvéseit egészítette ki a Keleti NYIT 4 hónapos kazah nyelv- és országismereti tanfolyama Budapesten. A táborok munkájában az évek alatt több kazah vendég is részt vett. 2015-ben érkezett egy vendéghallgató Alma-Atából, az Al-Farabi Kazah Nemzeti Egyetemről. 2021-ben pedig 3 Budapesten tanuló kazah diák/doktorandusz is ellátogatott a táborba.

A táborba 2017-ben hivatalos látogatást tett Nurbakh Rusztemov a Kazah Köztársaság magyarországi nagykövete. A kazah nagykövet egy kerekasztal beszélgetés keretében megismerkedett a tábor diákjaival és a táborban folyó munkával is.

A kazah-magyar táborban évről-évre aktív kulturális élet folyik. Több filmvetítést és könyvbemutatót is tartottunk. 2018-ban látott napvilágot Somfai Kara Dávid Eleven szellemek. Hagyományos kazak és kirgiz spiritualitás című könyve a Kairosz Kiadónak köszönhetően. A táborok alkalmával a diákok megtekinthették A Kun Apostol, Mándoky Kongur István című dokumentumfilmet és az Almásy György keletkutató expedícióját megelevenítő Vándorúton Ázsia szívébe című alkotást, továbbá Csoma Sándor követői - Magyar utazók Ázsiában című dokumentumfilmet is. Mindhárom dokumentumfilmet Somfai Kara Dávid jegyzi.

Emellett a tábor diákjai előadásokat hallhattak az alábbi témákban: Magyar utazók kazak földön, Almásy György kazakföldi utazásai, Mándoky Kongur István és a kazakok, A Kazak Kánság és a kazak nép kialakulása, 550 éves a Kazak kánság, Kazak írásbeliség története, Kazak eposzok (Edige, Alpamis, Koblandi), Kazak hagyományok és népszokások, Kazak folklór, Nogáj népzene, Előadás Vámbéry Árminról, Magyar turanista kutatások, Magyar turanista network: Vámbérytől-Mándokyig és tovább, Mándoky Kongur István munkássága, Kazak-orosz kétnyelvűség, Kazaksztán a szovjet korban, Kazahsztán földrajzi térképe.

A tábor és a nyelvtanfolyam visszatérő diákjai között többen is vannak, akik a kazah nyelvtanulás mellett aktívan foglalkoznak kazah népzenével is. Ketten kazah népi hangszeren, dombrán játszanak. Egyikük a 2019/2020-as tanévtől kezdődően Kazahsztánban folytatta tanulmányait. 2019-ben egy év szünetet tartottunk a kazah tábor szervezésében. A 2020-as évtől kezdődően újult erővel folytatódott a munka. A 2022-es és 2023-as kazah-magyar országismereti tábor Mándoky Ongajsa szakmai vezetése mellett valósult meg.

A 2021-es évben egy szoboravatásra és könyvbemutatóra is sor került a kazah táborhoz kapcsolódóan a Keleti Nyitás műfordítói és országismereti táborok részeként. 2021. augusztusában avatták fel a Hungarikum Ligetben Abaj Kunanbajev kazah költő, énekmondó, filozófus és műfordító, a kazah irodalmi nyelv megteremtőjének szobrát. A szoboravató ünnepségen részt vett Varga Mihály miniszterelnök-helyettes, pénzügyminiszter, valamint Abdrasov Zsanibek a Kazah Köztársaság rendkívüli és meghatalmazott nagykövete és a Türk Tanács képviselete. Az ünnepségen a táborok oktatói és diákjai mellett több mint 100 vendég vett részt. Az egész napos program részeként mutatták be Sántha István és Somfai Kara Dávid könyvét: Levelek és fényképek Ázsia szívéből (Almásy György második közép-ázsiai kutatóútja - 1906) címmel. Ez a kiadvány a tavalyi évben jelent meg a Kelet- és Közép-Európai Kutatásért és Képzésért Alapítvány támogatásával az Antológia Kiadó és Nyomda gondozásában.

A 2022-es évben újabb könyvbemutatóra került sor a kazah-magyar országismereti tábor részeként. Az Antológia kiadó gondozásában látott napvilágot Buda Ferenc: 550 kazak szólás és közmodás - műfordítások Mándoky Kongur István hagyatékban maradt fényképeivel című fordítókötete. A könyvbemutatón jelen volt Buda Ferenc és az Antológia Kiadó és Nyomda vezetője Agócs Sándor is. Ezzel a kiadvánnyal, a tragikus hirtelenséggel elhunyt, világhírű turkológus és keletkutató Mándoky Kongur István munkássága előtt szerettek volna tisztelegni, halálának 30. évfordulója alkalmából.

A kazah-magyar országismereti táborba ezúttal is ellátogatott a Kazah Köztársaság képviseletében Abdrasov Zsanibek rendkívüli és meghatalmazott nagykövet. Emellett egy előadás keretében – Mándoky Ongajsa meghívásának eleget téve – Gál András mutatta be a Barsz Magyar-Kazah Alapítvány megalakulását és elmúlt három évtized munkáját.

A kazah-magyar országismereti táborokban eddig összesen több mint 75 diák vett részt. A hallgatók között minden évben akadnak új érdeklődők és jóformán a kezdetektől fogva visszatérő lelkes és aktív hallgatók is.

A Keleti Nyitás műfordítói és országismereti táborok résztvevői a 2023-as esztendőben újabb szoboravató ünnepségnek lehettek tanúi a Hungarikum Ligetben. Ezúttal a kirgiz származású Szajakbaj Karalajev Manasz énekmondó szobrának leleplezése várta a műfordítói és országismereti táborok diákjait, továbbá a meghívott hazai és külföldi vendégeket. Erre az alkalomra mintegy 150 ember gyűlt össze. A szoboravató ünnepségen részt vett Kövér László, az Országgyűlés elnöke, Sultan Raev, a Türksoy főtitkára, Suiunbek Kasmambetov, a Kirgiz Köztársaság államtitkára, több nagykövet és a Türk Tanács képviselete. A szoboravató ünnepségen kirgiz vendégművészek előadása szórakoztatta a közönséget.

2023-ban nem ez volt az egyetlen kulturális rendezvény, amelyen a táborok hallgatói és oktatói részt vehettek. A Kösöntyű Néptánccsoport is tartott előadást a táborlakók számára.

Emellett a táborhét folyamán egy kiállítás megnyitóra is sor került. A Keleti Nyitás műfordítói és országismereti táborokkal párhuzamosan zajlott a Petőfi 200 - Türksoy képzőművészeti alkotótábor is. Az alkotótábor pontos időpontja: 2023. augusztus 25. – szeptember 3. közé esett. A 10 napos program keretében neves azeri, kazah, kirgiz, török, türkmén és üzbég festőművészek alkottak és pihentek a Hungarikum Ligetben. Az ő alkotásaikból állt össze egy meglehetősen gazdag anyag, melyet a Gálfalvi teremben mutattak be. A szeptember elejére időzített kiállítást Csáji László Koppány, a Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet igazgatója nyitotta meg. A megnyitón több mint 100 fő vett részt. A Keleti Nyitás műfordítói és országismereti táborok és a Türksoy képzőművészeti alkotótábor résztvevői mellett az érintett országok nagykövetei is ellátogattak az eseményre..

Forrás:nepfolakitelek.hu
(2024.06.16.)