Árpádsávos Zászló
„Nincs más testvérem, csak magyar.
Ha virrasztok, miatta állok poszton,
csak tőle kérek kenyeret s csak ő,
kivel a kenyeret megosztom”
(Dsida Jenő: Psalmus Hungaricus)
Székely Zászló
MAGYAR SZEMMEL
A MAGYAR ÚTON
A Művelt Tájékozott Emberért Alapítvány
1092 Budapest, Ráday u. 32. I. em. 3.
+36-1-781-3236
info@magyarforum.info
Kérjük, hogy éves adójuk 1%-át ajánlják fel A Művelt, Tájékozott Emberért Alapítványnak-oldalunkért
1%"/
Kedvezményezett alapítvány neve: A Művelt, Tájékozott Emberért Alapítvány

adószáma: 18670275–1–13


P.BARSI BALÁZS: SZENT LÁSZLÓ ERŐSKEZŰ URALKODÓKÉNT A GYENGÉK OLTALMAZÓJA VOLT


Június 27-én I. Szent László királyt ünnepeljük, a magyar lovagkor példaképét, alighanem a legnépszerűbb magyar szentet. A próféták és a szentek az isteni szeretet és irgalom követei voltak. A szeretet nem elfogulttá, homályosan látóvá tette őket, hanem éppenséggel megélesítette szemüket, hogy lássák a valós világot, s benne küldetésüket. Jézus belelátott kortársai szívébe, nem isteni mindentudásával (arról lemondott megtestesülése elhatározásakor), hanem szeretettől áthatott tekintetével.
 
A szeretet első igazi cselekvése, hogy meglátja a valóságot, a rejtett, a felszínen talán nem is látható lelki nyomorúságot. Ezt a tisztánlátást csodáljuk meg szent királyunkban, Szent Lászlóban, aki erőskezű uralkodó és nagy hadvezér létére is úgy tekintett önmagára, mint gyarló bűnösre, és fényes győzelmeit nem saját érdemének, hanem a szent férfiak imádságának tulajdonította. A szeretet tekintetével nézett embertársaira, ezért lehetett a gyengék és kicsinyek oltalmazójaként Isten irgalmának közvetítője. S ezért tudott az ellene áskálódó unokatestvérének, Salamonnak újra meg újra megbocsátani, még azután is, hogy az nyíltan az ellenséggel cimborált.
 
Forrás: Barsi Balázs ferences szerzetes atya –Telek Péter - Pál: Magasság és mélység


Fotó:
A magyar Alföldön Mórahalom városa ápolja Szent László kultuszát. Tíz éve, 2014. september 21-én ünnepi szentmise keretében szentelte fel a mórahalmi Szent László király templom új főoltárát és oltárképét, Sonkodi Rita művésznő alkotását, Gyulay Endre ny. megyéspüspök. A képen: Sonkodi Rita Szent Lászlót ábrázoló oltárképe a mórahalmi Szent László király templom főoltárán. (Forrás: sonkodirta.hu)